Složení řešitelského kolektivu
Řešitelský tým:
D1 – 32 pracovníků z 19 kateder (21 kateder včetně D2)
 • 5 profesorů
 • 14 docentů
 • 12 odborných asistentů
 • 1 doktorand
 • + 8 placených doktorandů
 • cca 40 neplacených doktorandů

Kvalifikační růst:
 • 2 ukončená profesorská řízení
  • Jan Tywoniak - 2006
  • Jiří Pospíšil - 2007
 • 2 ukončená profesorská řízení
  • Martin Jiránek - 2005
  • Zbyněk Svoboda - 2005
  • Jaroslav Klvaňa - 2006
  • Pavel Fošumpauer - 2010
  • Michal Kabrhel - 2011
 • 6 obhájených dizertačních prací členů řešitelského týmu
  • Daniel Jirásko - 2008
  • Petr Mondschein - 2008
  • Jan Valenta - 2009
  • Tomáš Křemen - 2009
  • Karel Pohl - 2010
  • Michal Staněk - 2011
 • Celkem 66 obhájených dizertačních prací i se spolupracujícími doktorandy jednotlivých kateder

Copyright (c) 2005-2008 ČVUT