Seznam publikací vědecké záměru Udržitelná výstavba v roce 2006
Č. Typ Autoři Rok Název (zkrácený)
1 ABS Císlerová,M., Vogel,T., Dohnal,M., Ša... 2006 Evaluation of Parameters for Dual Per...
2 CLA Broža,V. 2006 Vodotěsnost konstrukcí vodních staveb...
3 CLA Foglar,M., Křístek,V. 2006 Ekodukt u Wilmshagenu - inovativní dř...
4 CLA Foglar,M., Křístek,V. 2006 Ekonomické aspekty výstavby ekologick...
5 CLA Foglar,M., Křístek,V. 2006 Extrémní návrhové situace v mostním s...
6 CLA Hála,M., Slabý,P. 2006 Statistická analýza nehodovosti na pr...
7 CLA Hála,M., Slabý,P. 2006 Statistická analýza nehodovosti na pr...
8 CLA Hampacher,M. 2006 Vliv chyb daných (podkladových) velič...
9 CLA Havlice,M., Vacek,J. 2006 Co přinesl průzkum brownfields na úze...
10 CLA Havlice,M., Vacek,J. 2006 Databáze případových studií brownfields
11 CLA Havlice,M., Vacek,J. 2006 Nástroj pro investory - databáze brow...
12 CLA Kocourek,J., Slabý,P. 2006 Metoda sledování dopravních konfliktů
13 CLA Koska,B., Křemen,T. 2006 Zajímavé referáty z oblasti laserovýc...
14 CLA Kuklík,P. 2006 Dřevostavby v současnosti
15 CLA Kuklík,P. 2006 Historický vývoj staveb obydlí a domů
16 CLA Kuklík,P. 2006 Možnosti využití dřeva v bytové výstavbě
17 CLA Kuklík,P., Starý,J., Vodolan,M. 2006 Požární odolnost konstrukcí s ocelový...
18 CLA Kuklík,P., Vodolan,M. 2006 Lehké nosné konstrukce ze dřeva
19 CLA Kuklík,P., Vodolan,M. 2006 Požární odolnost dřevěných střešních ...
20 CLA Kupilík,V. 2006 Zateplování obvodových plášťů IX. čás...
21 CLA Kupilík,V. 2006 Zateplování obvodových plášťů VII. čá...
22 CLA Kupilík,V. 2006 Zateplování obvodových plášťů VIII. č...
23 CLA Lidmila,M., Petrásek,A. 2006 Aplikace popílkového stabilizátu při ...
24 CLA Peterková,V. 2006 Stručný A-Č tematický slovník ekologi...
25 CLA Peterková,V. 2006 Stručný A-Č tematický slovník ekologi...
26 CLA Peterková,V. 2006 Stručný A-Č tematický slovník ekologi...
27 CLA Peterková,V. 2006 Stručný A-Č tematický slovník ekologi...
28 CLA Peterková,V. 2006 Stručný A-Č tematický slovník ekologi...
29 CLA Pospíšil,J., Raška,M. 2006 Sledování svahových sesuvů pomocí geo...
30 CLA Pospíšil,J., Štroner,M. 2006 Moderní geodetické technologie a přís...
31 CLA Římal,J. 2006 Die energiesparende Gebäudehülle
32 CLA Sperat,Z. 2006 Analýza podmínek pro cyklistickou dop...
33 CLA Svoboda,Z. 2006 Moisture Effects of Leakages in Build...
34 CLA Vaníček,I., Jirásko,D. 2006 Problematika výstavby na brownfields
35 CLA Vodolan,M., Kuklík,P. 2006 Dřevěné střešní konstrukce s ocelovým...
36 CLA Wald,F., Laurin,J. 2006 ACCESS S.T.E.E.L. - informační systém...
37 DIP Němcová,R. 2006 Změny vodní bilance půdního profilu p...
38 ECL Doležílková,H. 2006 Bytové větrání ve vztahu k produkci C...
39 ECL Doležílková,H. 2006 Bytové větrání ve vztahu k produkci C...
40 ECL Pospíšil,J., Raška,M. 2006 Geodetic Methods in a Study of Earth ...
41 ESB Vaníček,I. 2006 Udržitelná výstavba 2006
42 EST Doležílková,H. 2006 Computer Modelling and Simulation of ...
43 EST Chamra,S. 2006 Flooding of the Prague Metro During t...
44 EST Jelínková,V., Votrubová,J., Šanda,M.,... 2006 Monitoring Preferential Flow During I...
45 EST Jiránek,M., Neznal,M. 2006 Mitigation of Houses with Extremely H...
46 EST Kabrhel,M., Kabele,K. 2006 Aspects of the thermal storage wall
47 EST Klvaňa,J. 2006 Different Approaches to Risk Analysis
48 EST Klvaňa,J. 2006 Ekonomické rizikové faktory trvale ud...
49 EST Křemen,T., Koska,B., Pospíšil,J. 2006 Verification of Laser Scanning System...
50 EST Křemen,T., Pospíšil,J., Štroner,M. 2006 Possibilities of Laser Scanning Syste...
51 EST Másilková,L. 2006 Indoor Climate in Contemporary Buildings
52 EST Římal,J., Chren,D., Sopko,B., Sopko,V... 2006 Tomography of Moisture Field of Build...
53 EST Šafránková,J. 2006 Poster " The Sustainable Management i...
54 EST Tywoniak,J. 2006 Low-Energy Building Strategies as a N...
55 EST Vaníček,I. 2006 Eurokód 7-1 a výpočty nízkých sypanýc...
56 EST Vaníček,I. 2006 Geotechnické výpočty zemních a betono...
57 EST Vaníček,I. 2006 Geotechnické výpočty zemních kkonstru...
58 EST Vaníček,I., Valenta,J. 2006 Examples of the Use of Environmental ...
59 EST Záleský,J., Bohadlová,M., Bubeníček,M... 2006 Coupled Application of Geotechnical a...
60 ESV Bažantová,Z., Modrý,S., Pleskot,A. 2006 Možnosti použití rotačního disku v si...
61 ESV Hůlka,C. 2006 Vliv materiálového řešení a výpočtové...
62 ESV Myška,M. 2006 Vliv krystalizační přísady na vodotěs...
63 ESV Rubáš,P., Výborný,J., Matoušek,J., Ho... 2006 Fracture Toughness Testing of Clay Pr...
64 ESV Svoboda,L., Vimmrová,A. 2006 Sekvenční optimalizace při formulaci ...
65 ESV Výborný,J. 2006 Renesance cihlobetonu
66 KAP Broža,V., et al. 2006 Voda pro všechny - vodárenské soustavy
67 KAP Fošumpaur,P. 2006 Výpočet povodňového rizika a optimali...
68 KAP Fošumpaur,P., Hála,M., Kalčev,P., Klv... 2006 Aplikace rizikové analýzy v protpovod...
69 KAP Klvaňa,J. 2006 Hodnocení investičního rizika v trval...
70 KAP Vaníček,I. 2006 Sanačné technológie kontaminovaného p...
71 KNF Kuklík,P., Kuklíková,A. 2006 Inovativní dřevěné produkty, novinky ...
72 KNI Štefko,J., Kuklík,P., Reinprecht,L. 2006 Dřevěné stavby - Konstrukce, ochrana ...
73 KNS Klvaňa,J. 2006 Příručka rizikové analýzy II
74 MIN Gränitz,G.J., Křístek,V. 2006 Use of Slag in Building and Construct...
75 PHD Brandejs,R., Kuklík,P. 2006 Výztužné stěny dřevostaveb
76 PHD Kramářová,Z. 2006 Ekologické, funkční, urbanistické a a...
77 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2006 NA.2.1 Článek 2.1.3 Vystavení ůčinkům...
78 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2006 NA.2.2 Článek 2.3 Návrhové hodnoty vl...
79 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2006 NA.2.3 Článek 2.3 Návrhové hodnoty vl...
80 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2006 NA.2.4 Článek 2.4.2 Analýza prvků, od...
81 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2006 NA.2.5 Článek 4.2.1 Všeobecně, odstav...
82 PPN Wald,F. 2006 NA.2.2 Článek 2.2 Všeobecné požadavky...
83 PPN Wald,F. 2006 NA.2.4 Článek 3.4.2 Spoje v tahu, ods...
84 PRE Hála,M. 2006 Odhadování kritických odstupů na neří...
85 PRE Jokl,M. 2006 Inteligentní budovy pro osoby se sníž...
86 PRE Jokl,M. 2006 Mikroklima budov
87 PRE Kuklík,P. 2006 Dřevěné konstrukce v minulosti a v so...
88 PRE Kuklík,P. 2006 Moderní konstrukce dřevostaveb
89 PRE Kuklík,P. 2006 Možnosti použití dřeva ve stavebních ...
90 PRE Kuklík,P. 2006 Novinky v navrhování dřevěných konstr...
91 PRE Kuklík,P. 2006 Trendy v bytové výstavbě na bázi dřeva
92 PRE Kuklík,P. 2006 Tuhost a požární odolnost dřevostaveb
93 PRE Mansfeldová,A. 2006 Reasons, principles and legislatory t...
94 PRE Mansfeldová,A. 2006 Revitalization of "brownfields" in de...
95 PRE Mondschein,P. 2006 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuh...
96 PRE Mondschein,P. 2006 Evropské normy pro asfaltové směsi za...
97 PRE Vodolan,M. 2006 Dřevěné střešní konstrukce s ocelovým...
98 PRE Wald,F. 2006 Connection Fire Design in EN 1993-1-2
99 REP Římal,J., Tvrzník,V., Chod,J. 2006 Měření teplotních gradientů v konstru...
100 SBO Kramářová,Z. 2006 Člověk, stavba a územní plánování
101 SBO Kramářová,Z., Laube,P. 2006 Kolokvium K 11 127 - Člověk, stavba a...
102 SBO Kysel,J. 2006 Statika stavieb 2006
103 SBO Pokorný,T. 2006 TECHSTA 2006
104 SBO Wald,F. 2006 K navrhování na účinky požáru
105 SBO Wald,F. 2006 Novinky v navrhování na účinky požáru
106 SBO   2006 Sborník přednášek 4. Letní školy TZB ...
107 SBO   2006 Udržitelná výstavba 2
108 SSU Kuklík,P., Studnička,J. 2006 Dřevěné a kovové konstrukce
109 STA Ároch,R., Wald,F. 2006 Informačný portál o navrhovaní oceľov...
110 STA Brandejs,R., Kuklík,P. 2006 Prostorová tuhost lehkých dřevěných s...
111 STA Broža,V. 2006 EC RIVER HYDRAULIC STRUCTURES
112 STA Císlerová,M., Šanda,M., Zumr,D., Jelí... 2006 Terénní průzkum v Karlíně
113 STA Doležílková,H. 2006 Hodnocení vnitřního prostředí v obytn...
114 STA Doležílková,H. 2006 Kvalita vnitřního vzduchu v obytných ...
115 STA Doležílková,H., Papež,K. 2006 Indoor Environment of Dwelling
116 STA Doležílková,H., Papež,K. 2006 Kvalita vnitřního vzduchu v obytných ...
117 STA Doležílková,H., Papež,K. 2006 Optimalizace cirkulace u teplovzdušné...
118 STA Foglar,M., Křístek,V. 2006 Ekodukty - ekonomické aspekty
119 STA Fošumpaur,P. 2006 Metodika hodnocení efektivnosti proti...
120 STA Fošumpaur,P., Klouček,F. 2006 Water Resources Control for Drought C...
121 STA Frolík,S. 2006 Environmetální hodnocení sytémů TZB
122 STA Galko,R., Papež,K. 2006 Využití solárního komína pro přirozen...
123 STA Hála,M. 2006 Odhadování kritických odstupů na neří...
124 STA Hanzlová,H., Výborný,J., Vodička,J. 2006 Betony s plnivem z cihelného recyklátu
125 STA Hanzlová,H., Výborný,J., Vodička,J. 2006 Comparison of Basic Mechanical-Physic...
126 STA Hanzlová,H., Výborný,J., Vodička,J., ... 2006 Charakteristiky cihlobetonů s vlákny
127 STA Hanzlová,H., Výborný,J., Vodička,J., ... 2006 Charakteristiky cihlobetonů s vlákny
128 STA Havlice,M., Jirásko,D., Vacek,J., Van... 2006 Průzkum a modelování proudění podzemn...
129 STA Havlice,M., Vacek,J. 2006 Vliv povodní na proudění podzemní vod...
130 STA Hlava,M. 2006 Metody odstraňování nečistot z fasád
131 STA Hlavsa,T. 2006 Open Source ve stavebnictví
132 STA Horký,I. 2006 Tvorba prostorů sídel a současná prax...
133 STA Chamra,S. 2006 Flooding of the Prague Metro During t...
134 STA Jarský,Č., Ferko,S. 2006 Ke tvorbě environmentálních plánů na ...
135 STA Jiránek,M. 2006 Vyhodnocení vlivu nuceného odvětrání ...
136 STA Jirásko,D. 2006 Problems Connected with Use of Permea...
137 STA Kabrhel,M. 2006 Akumulace energie
138 STA Kabrhel,M. 2006 Akumulace energie
139 STA Kabrhel,M. 2006 Vliv exteiéru budovy na větrací systém
140 STA Kabrhel,M., Kabele,K., Jirsák,M., Bit... 2006 Proudění vzduchu v okolí budovy a vli...
141 STA Kolářová,E., Vaníček,I. 2006 Basic Requirements on the Capping Sys...
142 STA Kramářová,Z. 2006 Brownfieldy v malých městech Královéh...
143 STA Kramářová,Z. 2006 Ideové řešení revitalizace brownfield...
144 STA Kramářová,Z. 2006 Metodika identifikace, katalogizace a...
145 STA Kramářová,Z., Mansfeldová,A. 2006 Hlavní zásady pro revitalizaci brownf...
146 STA Krov,L. 2006 Technologie výstavby lehkého dřevěnéh...
147 STA Kuklík,P. 2006 Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-...
148 STA Kuklík,P. 2006 Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-...
149 STA Kuklík,P. 2006 Současný stav v oboru dřevěných konst...
150 STA Kuklík,P., Starý,J., Vodolan,M. 2006 Požární odolnost spojů dřevěných kons...
151 STA Kuklík,P., Vodolan,M. 2006 Spolehlivost lehkých střešních konstr...
152 STA Kuklík,P., Vodolan,M. 2006 Únosnost a prostorová tuhost střešníc...
153 STA Kupilík,V. 2006 Deformace a prosakování vody základov...
154 STA Květoň,K. 2006 Digitální knihovny vzdělávacích objektů
155 STA Lidmila,M. 2006 Dílčí výsledky sledování konstrukční ...
156 STA Lidmila,M. 2006 Použití popílku v konstrukci tělesa ž...
157 STA Lidmila,M. 2006 Vliv účinků mrazu a provozu na popílk...
158 STA Lidmila,M. 2006 Výsledky polních a laboratorních zkou...
159 STA Liška,V. 2006 Dopolnitelnoje obrazovanije i univers...
160 STA Liška,V. 2006 E-learning univerzita managementu-Glo...
161 STA Malkovská,N. 2006 Využití stávajících staveb přestavbou...
162 STA Mansfeldová,A. 2006 Problematika brownfields a rozvojové ...
163 STA Mansfeldová,A., Kramářová,Z., Horký,I... 2006 E-learning ve výuce předmětů zajišťov...
164 STA Másilková,L. 2006 Vliv účinku větru na intezitu větrání
165 STA Másilková,L. 2006 Vnitřní prostředí v obytných budovách
166 STA Másilková,L., Jelínek,V. 2006 Energetická náročnost přirozeného vět...
167 STA Modrý,S., Pleskot,A., Bažantová,Z. 2006 Hardened Cement Paste under the Actio...
168 STA Modrý,S., Pleskot,A., Bažantová,Z. 2006 Soustava pórů v jílových horninách
169 STA Modrý,S., Pleskot,A., Bažantová,Z. 2006 Vliv proudění na korozi silikátových ...
170 STA Mondschein,P. 2006 Technologie recyklace za studena v si...
171 STA Neumann,P. 2006 Technologie pokládky podlahových krytin
172 STA Pašek,J., Wald,F., Uhlíř,A. 2006 Experience with Thermo Imaging Camera...
173 STA Peringer,V. 2006 Fotovoltaické systémy jako součást fa...
174 STA Pokorný,T. 2006 Destrukce továrního komínu v omezenýc...
175 STA Pokorný,T. 2006 Odstřel továrního komínu v uzavřeném ...
176 STA Pokorný,T. 2006 Příprava výstavby na území tzv. brown...
177 STA Pokorný,T. 2006 Pyrotechnický průzkum a očista staven...
178 STA Pokorný,T. 2006 Technologie trhacích prací a udržitel...
179 STA Polák,K. 2006 Dřevo ve stavebnictví
180 STA Pospíšil,J., Štroner,M., Koska,B., Kř... 2006 Geodetické práce pro udržitelnou výst...
181 STA Ratiborský,J., Seidl,M. 2006 Vliv a odhad chyb měřených veličin př...
182 STA Římal,J. 2006 The Measurement of Temperature Gradie...
183 STA Římal,J., Foglar,M., Křístek,V. 2006 Fundamental Aspects of Planning and D...
184 STA Římal,J., Foglar,M., Křístek,V. 2006 Strategy of Location, Planing and Des...
185 STA Římal,J., Chod,J., Bečvář,Z. 2006 Physical Measurement on Building Stru...
186 STA Římal,J., Jelínek,V., Chod,J., Zaoral... 2006 The Effect of Temperature Fields on C...
187 STA Satrapa,L., Fošumpaur,P., Horský,M. 2006 Cost-Benefit Analysis of Flood Protec...
188 STA Satrapa,L., Fošumpaur,P., Horský,M. 2006 Zkušenosti z hodnocení efektivnosti t...
189 STA Sedláček,M. 2006 Externality a jejich řešení na mikroe...
190 STA Slabý,P. 2006 Kapacity křižovatky jako riziko dopra...
191 STA Slabý,P. 2006 Možnosti profilových měření
192 STA Sokol,Z., Wald,F. 2006 Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-...
193 STA Sokol,Z., Wald,F., Chlouba,J. 2006 Prediction of End Plate Joints Subjec...
194 STA Sperat,Z. 2006 Analysis of Conditions for Cycling an...
195 STA Svoboda,Z. 2006 Tepelně vlhkostní efekty masivních bo...
196 STA Svoboda,Z. 2006 Výpočtové hodnocení dvouplášťových st...
197 STA Svoboda,Z. 2006 Výpočtové hodnocení lehkých obvodovýc...
198 STA Svoboda,Z. 2006 Využití CFD modelování při návrhu dvo...
199 STA Šafránková,J. 2006 Rozvoj lidských zdrojů v podniku a pr...
200 STA Šafránková,J. 2006 Sustainable Management in Microeconom...
201 STA Urban,M. 2006 Stav vnitřního prostředí nízkoenerget...
202 STA Vacek,J. 2006 Možnosti spolupráce při řešení proble...
203 STA Vaníček,I. 2006 Porušení vyvolané vodou. Násypy dopra...
204 STA Vaníček,I. 2006 Principy EC 7 a rizika spojená s geot...
205 STA Vaníček,I. 2006 Udržitelná výstavba - prvek současnos...
206 STA Vaníček,I., Valenta,J. 2006 Examples of the Use of Environmental ...
207 STA Vaníček,M., Dobrat,A. 2006 Geosyntetické drény pro použití na ko...
208 STA Vávra,P. 2006 Radiant Heating and Cooling Systems
209 STA Vodolan,M., Kuklík,P. 2006 Spoje s deskami s prolisovanými trny
210 STA Vodolan,M., Kuklík,P. 2006 Únosnost a prostorová tuhost střešníc...
211 STA Výborný,J., Hanzlová,H., Vodička,J. 2006 Comparison of Basic Mechanical - Phys...
212 STA Výborný,J., Hanzlová,H., Vodička,J., ... 2006 Charakteristiky cihlobetonů s vlákny
213 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2006 Betony s plnivem z cihelného recyklátu
214 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2006 Frost Resistance of Crushed Brick Con...
215 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2006 Konstrukční beton z cihelného recyklá...
216 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2006 Konstrukční vláknobeton s recyklovaný...
217 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2006 Mrazuvzdornost cihlobetonů a jemnozrn...
218 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2006 Mrazuvzdornost cihlobetonů a jemných ...
219 STA Vytlačilová,V., Vodička,J., Výborný,J... 2006 Mechanical-Physical Properties of Con...
220 STA Wald,F. 2006 Hliníkové konstrukce podle prEN 1999-...
221 STA Wald,F. 2006 Hliníkové konstrukce podle prEN 1999-...
222 STA Wald,F., Kallerová,P., Chlouba,J. 2006 Únosnost přípoje s krátkou čelní desk...
223 STA Wald,F., Sokol,Z. 2006 Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-...
224 STA Wald,F., Tichá,A., Kadioglu,E., Bouch... 2006 Temperature of Fin-plate Beam-to-beam...
225 STA Záleský,J. 2006 Celková stabilita
226 STA Záleský,J., Bohadlová,M., Bubeníček,M... 2006 Unstable Slope Monitoring and Remedia...
227 STA Záleský,M., Bohadlová,M., Záleský,J. 2006 Měření prostorových deformací v těles...
228 STU Horký,I., Jetel,V. 2006 Změny I územního plánu sídelního útva...
229 STU Horký,I., Jetel,V., Šrytr,P. 2006 Územní plán obce Hořátev
230 STU Kramářová,Z. 2006 Urbanistická studie brownfields města...
231 STU Kramářová,Z., Jetel,V., Záruba,A., Po... 2006 Vyhledávací studie pro lokalizaci bro...
232 STU Kramářová,Z., Jetel,V., Záruba,A., Po... 2006 Vyhledávací studie pro lokalizaci bro...
233 STU Kramářová,Z., Jetel,V., Záruba,A., Po... 2006 Vyhledávací studie pro lokalizaci bro...
234 STU Kramářová,Z., Jetel,V., Záruba,A., Po... 2006 Vyhledávací studie pro lokalizaci bro...
235 STV Hánek,P. 2006 Vytyčovací síť Simplonského tunelu
236 STV Svoboda,Z. 2006 Specifika historických budov z hledis...
237 STV Vaníček,I. 2006 The Role of Geotechnical Engineering ...
238 TZP Kuklík,P. 2006 Kultura dřeva v ČR v minulosti a v so...
239 TZP Kuklík,P. 2006 Novinky v navrhování dřevěných konstr...
240 UPM Čihák,F., Fošumpaur,P., Satrapa,L. 2006 Metodika pro posuzování akcí k zařaze...
Celkem: 446,246 412,307 386,891
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT