Seznam publikací vědecké záměru Udržitelná výstavba v roce 2007
Č. Typ Autoři Rok Název (zkrácený)
1 ABS Bubeníček,M. 2007 Úvahy o zavedení vody do výpočtů stab...
2 ABS Němcová,R., Zumr,D., Císlerová,M. 2007 Effect of the Preferential Flow on th...
3 ABS Slabý,P. 2007 Bezpečnost provozu na okružních křižo...
4 ABS Vlasák,J., Ratiborský,J. 2007 Sustainable Development in Rural Regi...
5 ABS Zumr,D., Sněhota,M., Císlerová,M. 2007 Application of Fluorescent Tracers on...
6 CLA Bartoš,L., Hála,M., Rozsypal,V. 2007 Posuzování kapacity neřízené úrovňové...
7 CLA Doležílková,H., Papež,K. 2007 Hodnocení variant větrání bytu
8 CLA Hánek,P., Hánek,P., Janžurová,I. 2007
9 CLA Havlice,M., Vacek,J. 2007 Nový typ sondy pro měření skládkového...
10 CLA Havlice,M., Vacek,J. 2007 Skládkový plyn a jeho měření
11 CLA Havlice,M., Vacek,J. 2007 Vliv povodní na proudění podzemní vod...
12 CLA Havlice,M., Vacek,J., Císlerová,M. 2007 Terénní průzkum a modelování proudění...
13 CLA Jiránek,M., Svoboda,Z. 2007 Numerical Modelling as a Tool for Opt...
14 CLA Jokl,M. 2007 Relativní vlhkost a člověk, nové příp...
15 CLA Jokl,M., Jirák,Z., Hladký,A., Malý,S.... 2007 Influence of Combined Operation of Ra...
16 CLA Jokl,M., Šebesta,D. 2007 Činitelé určující funkci ventilačního...
17 CLA Jokl,M., Šebesta,D., Jirák,Z., Tomášk... 2007 Response of Human Body to Irregular R...
18 CLA Jokl,M., Šebesta,D., Jirák,Z., Tomášk... 2007 Use of Globe Stereo Thermometer for E...
19 CLA Kramářová,Z. 2007 Revitalizace brownfieldů jako alterna...
20 CLA Krejčík,J., Starý,J., Vodolan,M. 2007 Kotvení lehkých dřevěných střešních k...
21 CLA Krejčík,J., Starý,J., Vodolan,M. 2007 Kotvení lehkých dřevěných střešních k...
22 CLA Křemen,T., Koska,B., Pospíšil,J. 2007 Leica HDS 3000 in the Lab
23 CLA Kuklík,P., Kuklíková,A., Brandejs,R. 2007 Prostorová tuhost budov na bázi dřeva
24 CLA Kuklík,P., Starý,J., Vodolan,M. 2007 Dřevěné lehké střešní konstrukce s ko...
25 CLA Kuklík,P., Starý,J., Vodolan,M. 2007 Ekonomika dřevěných střešních konstrukcí
26 CLA Kuklík,P., Vodolan,M. 2007 Únosnosti kovových desek s prolisovan...
27 CLA Pokorný,T. 2007 K problematice technologie dekonstruk...
28 CLA Pourová,I. 2007 Veřejné stavební právo a úpravy bytů
29 CLA Římal,J., Šindler,D. 2007 The Comparison of Temperature Loading...
30 CLA Slabý,P. 2007 Faktory ovlivňující výpočet kapacity ...
31 CLA Suchá,J., Pospíšil,J., Závacký,E. 2007 Ověření nivelace a nivelačních přístr...
32 CLA Svoboda,Z. 2007 Tepelné efekty bodových kotev zavěšen...
33 CLA Svoboda,Z. 2007 Výpočtové hodnocení dvouplášťových st...
34 CLA Svoboda,Z. 2007 Využití CFD modelování při návrhu vět...
35 CLA Uhlíř,A., Wald,F. 2007 Rozdělení teploty v nosníku při požáru
36 CLA Vaníček,I. 2007 Cíle v oblasti udržitelné výstavby
37 CLA Wald,F. 2007 Celoživotní vzdělávání v požární ochraně
38 DIP Hroššová,D. 2007 Experimentální ověřování cementové li...
39 ESB   2007 FIRECO 2007
40 EST Bubeníček,M. 2007 Úvahy o zavedení vody do výpočtů stab...
41 EST Bubeníček,M. 2007 Využití sledování pórových tlaků ve v...
42 EST Císlerová,M., Zumr,D., Vogel,T. 2007 Simulation of Soil Moisture Developme...
43 EST Doležílková,H. 2007 Kvalita vnitřního vzduchu při hybridn...
44 EST Foglar,M., Křístek,V., Římal,J. 2007 Extreme design situations in bridge d...
45 EST Havlice,M. 2007 Průzkum lokalit brownfields na území ...
46 EST Jokl,M. 2007 The optimal (comfortable) operative t...
47 EST Jokl,M., Kabele,K. 2007 The substitution of comfort PMV value...
48 EST Kabrhel,M., Doležílková,H. 2007 External Environment and Indoor Micro...
49 EST Klvaňa,J. 2007 Kritická analýza metodologií projekto...
50 EST Římal,J., Rohrböcková,S. 2007 Green Bridges
51 EST Římal,J., Samek,L., Sopko,V. 2007 Cavitation in Structural Engineering
52 EST Římal,J., Šindler,D. 2007 The Comparison of Temperature Loading...
53 EST Slabý,P. 2007 Bezpečnost na úrovňových křižovatkách
54 EST Vacek,J. 2007 Účinek povodní na proudění podzemní v...
55 EST Výborný,J., Hroššová,D. 2007 Experimentální ověřování cementové li...
56 EST Wald,F., Sokol,Z. 2007 Posuzování požární odolnosti ocelovýc...
57 KAP Kuklík,P. 2007 Dřevěné konstrukce v ČSN EN 1995-1-2
58 KAP Máca,J. 2007 Navrhování konstrukcí na účinky zemět...
59 KAP Wald,F. 2007 O projektu Steel
60 KNF Kuklík,P., Kuklíková,A., Prolignum,P. 2007 Dřevostavby dnes - produkty, technika...
61 KNF Wald,F. 2007 Celoživotní vzdělávání v požární ochraně
62 KNI Fošumpaur,P., Hála,M., Kaiser,J., Kal... 2007 Příručka rizikové analýzy II
63 KNI Jokl,M. 2007 Vybavení pracovny počítačem
64 KNI Svoboda,L., Bažantová,Z., Myška,M., N... 2007 Stavební hmoty
65 KNS Klvaňa,J. 2007 Workshop doktorandů oboru Systémové i...
66 OVT Wald,F., Ferkl,V. 2007 Sendvičové panely s vysokou profilací...
67 PHD Doležílková,H. 2007 Rezidenční mikroprostředí
68 PHD Gränitz,W.J., Křístek,V. 2007 Einsatz von Schlacke in der Bauindust...
69 PPN Kramářová,Z. 2007 Studie pro Národní strategii regenera...
70 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2007 NA 2.1 Clause 2.1.3 Parametric fire e...
71 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2007 NA 2.2 Clause 2.3 Design Values of Ma...
72 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2007 NA 2.3 Clause 2.3 Design Values of Ma...
73 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2007 NA 2.4 Clause 2.4.2 Member Analysis, ...
74 PPN Kuklík,P., Kuklíková,A. 2007 NA 2.5 Clause 4.2.1 General, Paragrap...
75 PPN Máca,J. 2007 NA 2.1 Clause 1.1 Scope, paragraph (2...
76 PPN Máca,J. 2007 NA 2.2 Clause 3.1 Definition of the s...
77 PPN Máca,J. 2007 NA 2.3 Clause 3.5 Long period compone...
78 PPN Máca,J. 2007 NA 2.4 Clause 4.1 Importance classes ...
79 PPN Máca,J. 2007 NA 2.5 Clause 4.3.2.1 General, Paragr...
80 PPN Máca,J. 2007 NA 2.6 Clause 4.7.2 Resistance condit...
81 PPN Máca,J. 2007 NA 2.7 Clause 4.9 Damage limitation s...
82 PPN Máca,J. 2007 NA.2.1 Článek 1.1 Rozsah platnosti, o...
83 PPN Máca,J. 2007 NA.2.2 Článek 3.1 Stanovení seizmické...
84 PPN Máca,J. 2007 NA.2.3 Článek 3.5 Složky pohybu obsah...
85 PPN Máca,J. 2007 NA.2.4 Článek 4.1 Třídy významu a sou...
86 PPN Máca,J. 2007 NA.2.5 Článek 4.3.2.1 Všeobecně, odst...
87 PPN Máca,J. 2007 NA.2.6 Článek 4.7.2 Podmínka únosnos...
88 PPN Máca,J. 2007 NA.2.7 Článek 4.9 Mezní stav omezenéh...
89 PRE Jokl,M. 2007 Hodnocení tepelného stavu prostředí n...
90 PRE Jokl,M., Jirák,Z., Bernatíková,Š. 2007 Nerovnoměrná tepelná zátěž - subjekti...
91 PRE Jokl,M., Jirák,Z., Vajner,L. 2007 Využití kulového stereoteploměru pro ...
92 PRE Kramářová,Z. 2007 Rozvoj sídel
93 PRE Kuklík,P. 2007 Dřevěné konstrukce v současné praxi
94 PRE Kuklík,P. 2007 Nová pravidla pro dřevostavby v český...
95 PRE Kuklík,P. 2007 Novinky v navrhování dřevěných konstr...
96 PRE Kuklík,P. 2007 Prostorová tuhost a požární odolnost ...
97 PRE Kuklík,P. 2007 Současné možnosti využití dřeva v byt...
98 PRE Kuklík,P. 2007 Technická normalizace a výzkum pro pr...
99 PRE Lidmila,M. 2007 Novelizace předpisu ČD S4 Železniční ...
100 PRE Wald,F. 2007 Design of Structural Connections to E...
101 SBO Kramářová,Z., Laube,P. 2007 Člověk, stavba a územní plánování II
102 SBO Pokorný,T. 2007 Udržitelná výstavba
103 SBO Studnička,J., Jirák,J. 2007 Sborník semináře doktorandů katedry ODK
104 SBO Vlková,P. 2007 Statika 2007
105 SBO Wald,F., Mazzolani,F., Byfield,M. 2007 Urban Habitat Constructions under Cat...
106 STA Císlerová,M., Zumr,D., Vogel,T. 2007 Simulace vodního režimu zemních hrází...
107 STA Doležílková,H. 2007 Model větrání M-CON
108 STA Doležílková,H. 2007 Návrh systému větrání obytných staveb
109 STA Doležílková,H., Papež,K. 2007 Kvalita vnitřního vzduchu v obytných ...
110 STA Doležílková,H., Papež,K. 2007 Residential Microclimate
111 STA Foglar,M., Karasová,E. 2007 Extrémní návrhové situa-ce v betonový...
112 STA Foglar,M., Křístek,V. 2007 Extrémní návrhové situa-ce v mostním ...
113 STA Fošumpaur,P., Satrapa,L. 2007 Economical Assessment of Flood Contro...
114 STA Galko,R., Papež,K. 2007 Solární komín - teorie a praxe
115 STA Hála,M., Bartoš,L., Martolos,J. 2007 Závislost hodnoty kritického časového...
116 STA Havlice,M., Vacek,J., Bubeníček,M. 2007 Influence of Flooding on Groundwater ...
117 STA Havlice,M., Vacek,J., Ladzianska,Z. 2007 Analýza území Grebpark Poprad
118 STA Hlavová,E., Pokorný,T. 2007 Vegetační úprava střech
119 STA Hofmeister,O., Kopecký,P., Tywoniak,J. 2007 Building of ecological education cent...
120 STA Chlouba,J., Wald,F., Zíma,P., Štubrej... 2007 Požární experiment na budově před dem...
121 STA Jarský,Č., Ferko,S. 2007 K řešení environmentální agendy jako ...
122 STA Jiránek,M. 2007 Theoretical Analysis of Radon Diffusi...
123 STA Jiránek,M. 2007 Vliv pasivního odvětrání v podloží na...
124 STA Jiránek,M. 2007 Vývoj zařízení pro měření součinitele...
125 STA Jokl,M. 2007 A new approach to thermal environment...
126 STA Jokl,M. 2007 The optimal (comfortable) operative t...
127 STA Jokl,M., Kabele,K. 2007 The substitution of comfort PMV value...
128 STA Kabele,K., Novák,J., Tywoniak,J., Háj... 2007 Sustainable Building Education at Fac...
129 STA Kabrhel,M. 2007 Návrh a provozování systémů s akumula...
130 STA Kabrhel,M., Jirsák,M. 2007 Ventilation System and Airflow Around...
131 STA Klvaňa,J. 2007 Ekonomické rizikové faktory trvale ud...
132 STA Košťálková,K., Svoboda,P. 2007 Systémy managementu kvality, environm...
133 STA Kovářová,A., Maleček,K., Římal,J. 2007 Lineární operátory dané symetrickou m...
134 STA Kramářová,Z. 2007 Metodika identifikace a katalogizace ...
135 STA Kramářová,Z. 2007 Ochrana krajiny a revitalizace brownf...
136 STA Kramářová,Z. 2007 Revitalizace brownfieldů jako alterna...
137 STA Kramářová,Z. 2007 Revitalizace brownfieldů jako alterna...
138 STA Křemen,T., Koska,B., Pospíšil,J. 2007 Verification of Laser Scanning System...
139 STA Kuklík,P. 2007 Minulost a současnost dřevěných lávek...
140 STA Kuklík,P. 2007 Stanovení vlastností konstrukčního dřeva
141 STA Kuklík,P. 2007 Střešní konstrukce s kovovými deskami...
142 STA Kuklík,P., Brandejs,R., Kuklíková,A. 2007 Prostorová tuhost dřevostaveb
143 STA Kuklík,P., Starý,J., Vodolan,M. 2007 Požární odolnost dřevěných střešních ...
144 STA Kuklík,P., Starý,J., Vodolan,M. 2007 Vliv nové mapy sněhových oblastí na e...
145 STA Kuklík,P., Starý,J., Vodolan,M. 2007 Zkoušky požární odolnosti dřevěné kon...
146 STA Kuklík,P., Vodolan,M. 2007 Únosnost kovových desek s prolisovaný...
147 STA Kuklík,P., Vodolan,M. 2007 Zkoušky únosnosti kovových desek s pr...
148 STA Kuklík,P., Vodolan,M., Tajbr,A. 2007 Prostorová tuhost dřevěných střešních...
149 STA Kuráž,V., Matoušek,J. 2007 Numerical Modelling and Experimental ...
150 STA Kuráž,V., Římal,J. 2007 Měření vlhkosti zděných stavebních ko...
151 STA Lidmila,M. 2007 Příklad opětovného využití popílkovéh...
152 STA Lidmila,M., Habásková,L. 2007 Srovnávací měření tepelné vodivosti p...
153 STA Mansfeldová,A., Pacalová,L. 2007 Problematika brownfields v novém sta...
154 STA Másilková,L. 2007 Minimalizace provozní energetické nár...
155 STA Másilková,L. 2007 Minimalizace provozní energetické nár...
156 STA Másilková,L. 2007 Vliv účinku větru na intezitu větrání
157 STA Másilková,L., Kabrhel,M., Doležílková,H. 2007 Minimalizace provozní energetické nár...
158 STA Mondschein,P. 2007 Poznatky s přejímáním evropské normy ...
159 STA Papež,K. 2007 Poruchy v provozu systémů Technických...
160 STA Párová,M. 2007 Vznik stavebního odpadu z hlediska ži...
161 STA Pohl,K., Máca,J. 2007 The non-linear response of reinforced...
162 STA Pokorný,T. 2007 Multimediální pomůcky pro výuku předm...
163 STA Pokorný,T. 2007 Projektová příprava trhacích prací
164 STA Pokorný,T. 2007 Provázání výuky s praxí prostřednictv...
165 STA Pokorný,T. 2007 Technologie dekonstrukce železobetono...
166 STA Pokorný,T. 2007 Technologie trhacích prací a udržitel...
167 STA Polák,K. 2007 Statistiky resortu zemědělství jako t...
168 STA Popenková,M. 2007 Příčiny tvorby trhlin samonivelačních...
169 STA Pospíchal,V. 2007 Projekt z hlediska veřejného zájmu
170 STA Pospíšil,J., Koska,B., Křemen,T. 2007 Using Laser Scanning Technologies for...
171 STA Pospíšil,J., Koska,B., Křemen,T., Štr... 2007 Využití skenovacích systémů pro měřen...
172 STA Procházka,M. 2007 Výběr suroviny pro stavby z nepálené ...
173 STA Procházka,P., Vodička,J., Kohoutková,... 2007 Analysis and Practical Applications o...
174 STA Ratiborský,J. 2007 Vyrovnání polygonových pořadů
175 STA Římal,J., Jelínek,V., Maleček,K., Hoď... 2007 Measurement of Temperature Gradients ...
176 STA Římal,J., Jelínek,V., Maleček,K., Kou... 2007 Long-term Effects of Temperature Fiel...
177 STA Římal,J., Jelínek,V., Maleček,K., Kou... 2007 Thermal Behaviour of the Composite Bo...
178 STA Římal,J., Samek,L., Sopko,V. 2007 Some Effect of Cavitation on Building...
179 STA Římal,J., Šindler,D. 2007 The Comparison of Temperature Loading...
180 STA Semerák,P., Římal,J. 2007 Praktické zkušenosti s měřením vlhkos...
181 STA Slabý,P. 2007 Charakteristika dopravního provozu z ...
182 STA Sokol,Z., Wald,F. 2007 Variations of Forces in a Real Steel ...
183 STA Svoboda,Z. 2007 Tepelně vlhkostní efekty netěsností v...
184 STA Svoboda,Z. 2007 The effects of leakages in roofs with...
185 STA Šindler,D., Římal,J. 2007 The Comparison of Temperature Loading...
186 STA Šulc,R., Svoboda,P. 2007 Aktivovaný úletový popílek jako nový ...
187 STA Tywoniak,J. 2007 Nízkoenergetické a pasivní domy v ČR ...
188 STA Tywoniak,J. 2007 Zur Wohnungslüftung in Niedrigenergie...
189 STA Vaníček,I. 2007 Behaviour of Small Earthfill Dams
190 STA Vaníček,I. 2007 Case Study - Czech Republic
191 STA Vaníček,I. 2007 Reasons and Conditions of the Tensile...
192 STA Vaníček,I. 2007 Základní principy EC 7-2 Průzkum a zk...
193 STA Vaníček,I. 2007 Zlepšování základové půdy pomocí štěr...
194 STA Vaníček,I., Jirásko,D. 2007 Approach to Brownfield Revitalization...
195 STA Vaníček,I., Záleský,J., Chamra,S., Va... 2007 Methods Of Quality Checking Of The Pr...
196 STA Vlasák,J., Ratiborský,J. 2007 Sustainable Development in Rural Regi...
197 STA Výborný,J., Procházka,P., Vodička,J.,... 2007 Analysis and Practical Applications C...
198 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2007 Vláknobeton s recyklovaným plnivem a ...
199 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2007 Fibreconcretes with Aggregate from Re...
200 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2007 Chování vláknobetonu s plnou náhradou...
201 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2007 Properties of concrete with fibers an...
202 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2007 Charakteristiky vláknobetonů s plnou ...
203 STA Výborný,J., Vodička,J., Vytlačilová,V... 2007 Výroba recyklátů vhodné zrnitosti pro...
204 STA Výborný,J., Vodička,J., Vytlačilová,V... 2007 Cihelný a betonový recyklát pro výrob...
205 STA Výborný,J., Vytlačilová,V., Vodička,J... 2007 Reálné charakteristiky konstrukčního ...
206 STA Výborný,J., Vytlačilová,V., Vodička,J... 2007 Fiber Reinforced Concrete with Recyca...
207 STA Výborný,J., Vytlačilová,V., Vodička,J... 2007 Příklad možného využití vláknobetonu ...
208 STA Vytlačilová,V., Výborný,J., Vodička,J... 2007 Využití betonového a cihelného recykl...
209 STA Wald,F. 2007 State of Art of Structural Fire Design
210 STA Wald,F., Chlouba,J., Kallerová,P. 2007 Temperature of the Header Plate Conne...
211 STA Wald,F., Sokol,Z. 2007 Požární zkouška Mittal Steel Ostrava
212 STA Wald,F., Sokol,Z. 2007 Výpočet požárního zatížení
213 STA Záleský,J., Salák,J., Záleský,M. 2007 Příklady užití liniových měření vystr...
214 STA Záleský,J., Vaníček,M. 2007 Pilotní projekt sledování tunelového ...
215 STA Záleský,M., Bühler,Ch., Burger,U., Jo... 2007 Dilatometer Tests in Deep Boreholes i...
216 STA Záleský,M., Záleský,J. 2007 Kontrolní sledování sanace rozsáhlého...
217 STA Zumr,D., Císlerová,M., Vogel,T. 2007 Dynamika vodního režimu protipovodňov...
218 STU Kramářová,Z. 2007 Identifikační studie brownfields na ú...
219 UPM Fošumpaur,P., Satrapa,L. 2007 Metodika pro posuzování akcí zařazený...
220 UZV Jiránek,M., Froňka,A. 2007 Zařízení pro stanovení součinitele di...
221 UZV Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H. 2007 Vláknobeton zejména pro zemní konstrukce
222 VSS Wald,F. 2007 Design of Structural Connections to E...
223 VZP Šafránková,J. 2007 Udržitelný rozvoj ve stavebnictví. Ná...
224 WSH Pokorný,T. 2007 Workshop VZ Udržitelná výstavba
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT