Seznam publikací vědecké záměru Udržitelná výstavba v roce 2008
Č. Typ Autoři Rok Název (zkrácený)
1 ABS Císlerová,M., Zumr,D. 2008 Numerical Study of Capillary Barrier ...
2 ABS Galko,R., Papež,K. 2008 Solární komín - teorie a praxe
3 ABS Hála,M. 2008 Critical Gap Estimating for Czech Uns...
4 ABS Zumr,D., Císlerová,M., Gvoždík,L., Vo... 2008 Comparing pore water dynamics in eart...
5 ABS Zumr,D., Sněhota,M., Němcová,R., Císl... 2008 Determination of Preferential Flow Pa...
6 ASW Drašnar,J. 2008 Navrhování 2D příhradových konstrukcí...
7 ASW Jirásko,D. 2008 Skript na korekci rychlostního pole
8 ASW Liška,V. 2008 Výpočet efektivnosti nákupu emisních ...
9 ASW Sůra,M. 2008 Mutable Single-Byte Character Sets + ...
10 CLA Broža,V. 2008 Je možné očekávat v ČR rozvoj vodohos...
11 CLA Foglar,M. 2008 Vývoj přetvoření betonu při cyklickém...
12 CLA Foglar,M., Karasová,E. 2008 Zkáza mostu Cypress Street Viaduct
13 CLA Gresnight,N., Romeijn,A., Wald,F., St... 2008 Column Bases in Shear and Normal Force
14 CLA Hánek,P., Janžurová,I., Marek,Š. 2008 Svislé posuny mostní konstrukce vyvol...
15 CLA Jaspart,J.P., Wald,F., Weynand,K., Gr... 2008 Steel Column Base Classification
16 CLA Jiránek,M., Froňka,A. 2008 New Technique for the Determination o...
17 CLA Jokl,M. 2008 Hodnocení tepelného stavu prostředí n...
18 CLA Jokl,M., Jirák,Z., Vajner,L., Tomáško... 2008 Kulový teploměr - nový přístroj pro m...
19 CLA Jokl,M., Jokl,P. 2008 Mikroklima interiéru vily Tugendhat v...
20 CLA Jokl,M., Šebesta,D. 2008 Činitelé určující funkci ventilačního...
21 CLA Jokl,M., Šebesta,D. 2008 Nový způsob hodnocení neuniformní tep...
22 CLA Křemen,T., Koska,B. 2008 Výběrový přehled: Terestrické skenova...
23 CLA Mikuláštík,P., Nehasil,P., Hruška,V.,... 2008 Mosty na stavbě silnice I/48 Tošanovi...
24 CLA Pruška,J., Chamra,S. 2008 Komplexní výuka oboru podzemní stavby...
25 CLA Pultar,M., Wald,F., Chlouba,J. 2008 Teplota prvků vně požárního úseku
26 CLA Římal,J., Šindler,D. 2008 Comparison of Temperature Loadings of...
27 CLA Schütze,B., Hánek,P. 2008 Příspěvek geodézie k revitalizaci his...
28 CLA Slabý,P. 2008 Okružní křižovatky : Ano či ne? /1
29 CLA Sperat,Z. 2008 Cyklodoprava ve městě: přidružený neb...
30 CLA Sperat,Z. 2008 Cyklodoprava ve městě: přidružený neb...
31 CLA Steenhuis,M., Wald,F., Sokol,Z., Star... 2008 Concrete in Compression and Base Plat...
32 CLA Svoboda,Z. 2008 Dosavadní stav a novinky r. 2007 v po...
33 CLA Svoboda,Z. 2008 The Effects of Leakages in Roofs with...
34 CLA Vodný,R. 2008 Ústup ploch železniční dopravy z měst...
35 CLA Wald,F., Macháček,J., Mikeš,K. 2008 E-learning a celoživotní vzdělávání v...
36 CLA Wald,F., Sokol,Z., Baierle,T. 2008 Výpočet teploty při lokalizovaném požáru
37 CLA Wald,F., Sokol,Z., Jaspart,J.P. 2008 Base Plate in Bending and Anchor Bolt...
38 CLA Wald,F., Sokol,Z., Steenhuis,M., Jasp... 2008 Component Method for Steel Column Bases
39 DOC Hilar,M. 2008 Příprava a výstavba dlouhých železnič...
40 ECL Foglar,M., Karasová,E. 2008 Zkáza mostu Cypress Street Viaduct
41 ECL Karasová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2008 Extrémní návrhové situace konstrukcí ...
42 ECL Svoboda,Z. 2008 Tepelné efekty bodových kotev zavěšen...
43 EST Břešťovský,P. 2008 Statická analýza rázových modulů defo...
44 EST Hála,M. 2008 Critical Gap Estimating for Czech Uns...
45 EST Chamra,S., Pruška,J. 2008 Results of Geotechnical Control of th...
46 EST Chlouba,J., Wald,F. 2008 Header Plate Connection with Higher F...
47 EST Jiránek,M., Rovenská,K., Froňka,A. 2008 Radon Diffusion Coefficient - a Mater...
48 EST Kabrhel,M. 2008 Ventilation conditions
49 EST Karasová,E., Foglar,M. 2008 Numerické modelování výbuchu na želez...
50 EST Karasová,E., Foglar,M. 2008 Vliv konstrukčního uspořádání mostů n...
51 EST Římal,J., Jelínek,V., Maleček,K., Hoď... 2008 Long-Term Effects of Temperature and ...
52 EST Římal,J., Jelínek,V., Maleček,K., Hoď... 2008 The Effect of Moisture Fields on Brid...
53 EST Tajbr,A., Kuklík,P., Grec,M. 2008 Příčně lisované ztužidlo ve střešní r...
54 EST Tywoniak,J., Staněk,K., Morávek,P. 2008 Solar Energy Systems integrated in Lo...
55 EST Vacek,J. 2008 Potential Risks Of Contaminated Land ...
56 EST Výborný,J. 2008 Stanovení smrštění pórobetonu při vys...
57 EST Výborný,J. 2008 Testování smrštění pórobetonu při vys...
58 EST Vytlačilová,V., Hanzlová,H., Vodička,... 2008 Využití odpadních hmot - betonového a...
59 EST Wald,F., Šulcová,Z., Sokol,Z., Rabens... 2008 M-N Interaction in Connections with T...
60 EST Záleský,M., Záleský,J., Kuklík,P., Há... 2008 Monitoring of a Large Slide and Slope...
61 EST Zumr,D., Císlerová,M. 2008 Vliv dynamiky vodního režimu v nenasy...
62 ESV Galko,R., Papež,K. 2008 Solární komín - teorie a praxe
63 ESV Kuklík,P. 2008 Požární odolnost dřevěných skeletů
64 EXH Wald,F., Matějka,M. 2008 Malováno ocelí - Ivana Matějková Havl...
65 KAP Foglar,M. 2008 Ekologické mosty na dálnici A20 Lübec...
66 KAP Foglar,M., Karasová,E. 2008 Analýza příčin zkázy mostu Cypress St...
67 KAP Foglar,M., Karasová,E. 2008 Užití numerického modelování výbuchů ...
68 KAP Gazda,J. 2008 Ekonomická teorie a komoditní burzy
69 KAP Gazda,J., Kudrnáčová,L. 2008 Technologie využívání odpadů
70 KAP Gazda,J., Kudrnáčová,L. 2008 Základní pojmy
71 KAP Gazda,J., Liška,V. 2008 Historie burz
72 KAP Gazda,J., Liška,V. 2008 Komoditní burzy
73 KAP Karasová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2008 Extrémní návrhové situace konstrukcí ...
74 KAP Karasová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2008 Hodnocení bezpečnosti osob při extrém...
75 KAP Kolesár,P. 2008 Právní aspekty hospodaření s odpady
76 KAP Koubková,I. 2008 Technická zařízení budov prakticky - ...
77 KAP Koubková,I. 2008 Technická zařízení budov prakticky - ...
78 KAP Křemen,T., Smítka,V., Pospíšil,J. 2008 Laserové skenování při požární zkoušc...
79 KAP Kučírek,J. 2008 Čas jako prožitek
80 KAP Kudrnáčová,L. 2008 Stavební odpad na komoditních burzách
81 KAP Kudrnáčová,L., Liška,V. 2008 Komodity
82 KAP Kulhánek,I. 2008 Pojetí času při vnímání dějin
83 KAP Kuráž,V., Římal,J. 2008 Předběžné výsledky měření vlhkosti st...
84 KAP Loudín,J. 2008 Čas v informační společnosti aneb od ...
85 KAP Pokorný,T. 2008 Bourací práce
86 KAP Sedláček,M. 2008 Čas ve fotografii a fotografie v čase
87 KAP Sperat,Z. 2008 Cyklodoprava ve městě: přidružený neb...
88 KAP Studnička,J., Kuklík,P. 2008 Evropské normy pro navrhování ocelový...
89 KAP Vaníček,I. 2008 Rizika v geotechnice
90 KAP Vodolan,M. 2008 Dřevěné konstrukce s kovovými deskami...
91 KAP Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2008 Vláknobetony s recykláty a jinými odpady
92 KAP Wald,F., Kallerová,P., Chlouba,J. 2008 Teplota plynu při požární zkoušce v M...
93 KAP Zumr,D., Císlerová,M. 2008 Stabilita svahu a dynamika vodního re...
94 KAP   2008 Technická zařízení budov prakticky - ...
95 KNI Baierle,T., Kuklík,P., Langer,J., Pro... 2008 K výpočtu požární odolnosti nosných k...
96 KNI Dolejš,J., Macháček,J., Vraný,T., Wal... 2008 Ocelové konstrukce - textové materiály
97 KNI Dolejš,J., Macháček,J., Vraný,T., Wal... 2008 Ocelové konstrukce - vzorové příklady
98 KNI Doležel,V., Krejčí,T., Kruis,J., Křís... 2008 Analýza transportu vlhkosti v porézní...
99 KNI Dostál,T., Vrána,K., Fošumpaur,P., Sa... 2008 Strukturovaný přístup k protipovodňov...
100 KNI Kuklík,P., Kuklíková,A. 2008 Dřevěné konstrukce textové materiály
101 KNI Pospíšil,J., Štroner,M., Křemen,T., S... 2008 Geodetická měření při požární zkoušce...
102 KNI Tywoniak,J. 2008 Nízkoenergetické domy 2. Principy a p...
103 KNI Vaníček,I., Vaníček,M. 2008 Earth Structures in Transport, Water ...
104 KNS Gazda,J., Liška,V., Kudrnáčová,L., Ko... 2008 Komoditní burzy a hospodaření se stav...
105 KNS Kulhánek,I., Sedláček,M., Loudín,J., ... 2008 Čas jako veličina v humanitních vědách
106 KNS Rotter,T. 2008 Ocelové, hliníkové a dřevěné konstruk...
107 KNS Svoboda,P., Ladra,J., Synek,J., Popen... 2008 Dozor a kontrola na stavbě
108 KNS Vaníček,I., Záleský,J. 2008 Udržitelná výstavba 4
109 KNS Vaníček,I., Záleský,J. 2008 Udržitelná výstavba 4
110 KNS   2008 Komoditní burzy a hospodaření se stav...
111 OVT Mondschein,P., Pánek,P., Valentin,J.,... 2008 Vliv regeneračního prostředku "Base O...
112 PAT Jiránek,M., Froňka,A. 2008 Zařízení pro stanovení součinitele di...
113 PHD Smudek,V., Kuklík,P. 2008 Analýza pružnoplastického chování zes...
114 PHD Studecká,P., Wald,F. 2008 Požární odolnost střešního pláště z t...
115 PRE Kuklík,P. 2008 Požární odolnost dřevěných skeletů
116 PRE Vaníček,I. 2008 Introduction Lecture by Chairman - In...
117 PRE Vaníček,I. 2008 Keynote Lecture Selected Geotechnical...
118 PRE Vodička,J., Vytlačilová,V., Výborný,J... 2008 VLÁKNOBETONY S PLNOU NÁHRADOU KAMENIV...
119 SBO Studnička,J., Křížek,J. 2008 Sborník semináře doktorandů katedry ODK
120 STA Emingr,L. 2008 Vliv provozování systémů TZB na spotř...
121 STA Emingr,L. 2008 Vliv provozování systémů TZB na spotř...
122 STA Foglar,M. 2008 Určení nárůstu průhybu betonových prv...
123 STA Foglar,M. 2008 Způsob vyztužení těžkých objektů čs. ...
124 STA Foglar,M. 2008 Způsob vyztužení těžkých objektů čs. ...
125 STA Foglar,M., Karasová,E. 2008 Zkáza mostu Cypress Street Viaduct
126 STA Foglar,M., Lubas,A., Hustoles,P., Šla... 2008 Mosty na Mimoúrovňovém propojení siln...
127 STA Hála,M. 2008 Využití neúplných dat pro odhady krit...
128 STA Hlavová,E. 2008 Der Lebenszyklus der Baustoffe
129 STA Jokl,M. 2008 Hodnocení tepelného stavu prostředí n...
130 STA Kabrhel,M. 2008 Optimalizace systému pro přípravu tep...
131 STA Kabrhel,M. 2008 Prediktivní řízení systémů ve vazbě n...
132 STA Karasová,E., Foglar,M. 2008 Ověření empirických vztahů užívaných ...
133 STA Karasová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2008 Analýza vlivu konstrukčního uspořádán...
134 STA Karasová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2008 Extrémní návrhové situace konstrukcí ...
135 STA Koska,B., Křemen,T., Pospíšil,J. 2008 Možnosti využití technologie laserové...
136 STA Kramářová,Z. 2008 Brownfieldy na území ORP Dobříš
137 STA Křemen,T., Pospíšil,J., Smítka,V. 2008 Zaměření změn stavební konstrukce po ...
138 STA Kuklík,P. 2008 Přednosti dřeva jako stavebního mater...
139 STA Kuklík,P., Grec,M., Tajbr,A. 2008 Příčné lisované ztužidlo ve střešní r...
140 STA Kuklík,P., Kuklíková,A. 2008 Metody pro stanovení vlastností konst...
141 STA Kuklík,P., Vodolan,M. 2008 Navrhování spojů s kovovými deskami s...
142 STA Kyzlík,P. 2008 Požární odolnost nosníku s vlnitou st...
143 STA Mansfeldová,A. 2008 Problematika brownfields v České repu...
144 STA Másilková,L. 2008 Minimalizace provozní energetické nár...
145 STA Mikulaštík,P., Nehasil,P., Hruška,V.,... 2008 Mosty na stavbě silnice I/48 Tošanovi...
146 STA Modrý,S., Bažantová,Z., Pleskot,A. 2008 Rewiew of the Rotating Disc Method in...
147 STA Pohl,K. 2008 Nelineární dynamika pro železobetonov...
148 STA Pokorný,T. 2008 Destruktion der Konstruktionen mit de...
149 STA Pokorný,T. 2008 Pyrotechnical Contamination of Brownf...
150 STA Pruška,J., Chamra,S. 2008 Results of Geotechnical Control of th...
151 STA Ratiborský,J. 2008 Vliv podmínek na konfiguraci na vyrov...
152 STA Ratiborský,J. 2008 Výpočet změn polohy bodů z etapových ...
153 STA Římal,J., Kuráž,V. 2008 The Analysis of the Methods of the Mo...
154 STA Semerák,P., Římal,J. 2008 The Measurement of the Moisture Conte...
155 STA Svoboda,Z. 2008 CFD modelling of a historical double-...
156 STA Tywoniak,J. 2008 Zjednodušené hodnocení rodinných domů...
157 STA Vacek,J. 2008 The Analysis Of Site Investigation An...
158 STA Valenta,J. 2008 Problematika využití starých základů
159 STA Vaníček,I. 2008 Mezní stavy zemních konstrukcí vodníc...
160 STA Vaníček,I. 2008 Role of Filtration Criteria as Elemnt...
161 STA Vaníček,I. 2008 Selected Geotechnical Problems of Lan...
162 STA Vaníček,I. 2008 Understanding dike safety. Case study...
163 STA Vaníček,I., Chamra,S. 2008 The Influence of Extreme Raiinfall on...
164 STA Vaníček,I., Vaníček,M. 2008 Up to Date Demands on Earth Structure...
165 STA Vodička,J., Vytlačilová,V., Výborný,J... 2008 Vláknobetony s plnou náhradou přírodn...
166 STA Vodolan,M., Kuklík,P. 2008 Charakteristické vlastnosti kovových ...
167 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2008 Posuzováni charakteristik vláknobetonů
168 STA Výborný,J., Vodička,J., Vytlačilová,V... 2008 Hodnocení vybraných charakteristik vl...
169 STA Výborný,J., Vodička,J., Vytlačilová,V... 2008 Characteristic of Fibreconcrete with ...
170 STA Výborný,J., Vytlačilová,V., Vodička,J... 2008 Evaluation of selected fiber concrete...
171 STA Vytlačilová,V., Vodička,J., Hanzlová,... 2008 Characteristic of fibreconcrete with ...
172 STA Vytlačilová,V., Vodička,J., Hanzlová,... 2008 Materiálové charakteristiky vláknobet...
173 STA Wasserbauer,R., Ficenec,J. 2008 Výskyt řas na vnějších kontaktně zate...
174 STA Záleský,J., Záleský,M. 2008 Návrh gabionových konstrukcí a sledov...
175 STA Záleský,J., Záleský,M., Píšová,M. 2008 Měření přetváření kotvené pilotové st...
176 STA Záleský,M., Kuklík,P. 2008 Comments on Analysis of Borehole Dila...
177 STA Zumr,D., Císlerová,M., Vogel,T. 2008 Numerical Study of Soil Moisture Dyna...
178 STV Svoboda,Z. 2008 Využití ČSN 730540 při hodnocení ener...
179 UPM Tywoniak,J. 2008 TNI 73 0329 Zjednodušené výpočtové ho...
180 UZV Kuráž,V., Matoušek,J. 2008 Čidlo pro měření porézních materiálů ...
181 UZV Wald,F., Žižka,J. 2008 Rámový roh tenkostěnné konstrukce
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT