Seznam publikací vědecké záměru Udržitelná výstavba v roce 2009
Č. Typ Autoři Rok Název (zkrácený)
1 ABS Zumr,D., Císlerová,M., Levorova,M. 2009 The Potential of Electric Imaging for...
2 ASW Foglar,M. 2009 EKONEKOL v. 1.0
3 ASW Kabrhel,M., Ulč,J. 2009 PV Energy
4 ASW Kaiser,J. 2009 Doplňování chybějících hodnot v kateg...
5 ASW Klvaňa,J. 2009 Analýza rizika: Aplikace NPVNEZ1
6 ASW Klvaňa,J. 2009 Analýza rizika: Aplikace NPVNEZ2
7 ASW Pohl,K., Máca,J. 2009 Generování návrhového spektra
8 ASW Pohl,K., Máca,J. 2009 Nelineární analýza ŽB konnstrukcí - d...
9 ASW Pohl,K., Máca,J. 2009 Nelineární analýza ŽB konnstrukcí - s...
10 ASW Sůra,M. 2009 Extendable CharsetProvider + Extendab...
11 ASW Sůra,M. 2009 Java .jar library: Single-Byte Charac...
12 ASW Sůra,M. 2009 Mazovia Character Sets Extensions: Ja...
13 ASW Vonka,M. 2009 Aplikace pro podporu řízení kvality d...
14 CLA Antonín,J., Svoboda,Z. 2009 Kondenzace vodní páry v difuzně otevř...
15 CLA Foglar,M., Fischer,P. 2009 Mosty na Mimoúrovňovém propojení siln...
16 CLA Garlík,B. 2009 Od počátku elektrifikace po nízkoener...
17 CLA Hála,M. 2009 Způsob stanovení hodnoty kritického č...
18 CLA Hánek,P., Janžurová,I., Hánek,P. 2009 Vývoj geodetického monitoringu v loka...
19 CLA Jiránek,M., Svoboda,Z. 2009 Transient radon diffusion through rad...
20 CLA Jokl,M. 2009 Mikroklima a architektura
21 CLA Jokl,M. 2009 Mikroklima interiéru a architektura b...
22 CLA Jokl,M. 2009 Nové evropské normy pro vzduchotechniku
23 CLA Jokl,M. 2009 Nové evropské normy pro vzduchotechni...
24 CLA Jokl,M. 2009 Stavby mohou být znehodnoceny syndrom...
25 CLA Jokl,M., Šebesta,D., Malý,S., Tomáško... 2009 Kulový stereoteploměr - nový přístroj...
26 CLA Kabrhel,M., Ulč,J. 2009 Efektivní využití elektrické energie ...
27 CLA Kallerová,P., Wald,F. 2009 Vyhodnocení požární zkoušky na experi...
28 CLA Kuklík,P. 2009 Požární odolnost dřevostaveb
29 CLA Svoboda,Z. 2009 Vliv počáteční vlhkosti na vlhkostní ...
30 CLA Štroner,M., Pospíšil,J. 2009 Modelování vlivu atmosféry na geodeti...
31 CLA Wald,F., Štujberová,M., Bednář,J. 2009 Odolnost ocelobetonového stropu při p...
32 CLA Žižka,J., Wald,F., Ferkl,V. 2009 Experimentálně stanovená tuhost rámov...
33 ECL Jokl,M., Kabele,K., Malý,S. 2009 The optimal (comfort) temperature est...
34 EST Císlerová,M. 2009 Forming of the outflow in a small exp...
35 EST Foglar,M., Pěnčík,J., Křístek,V., Boc... 2009 Using Precast Concrete in Innovative ...
36 EST Nezdarová,P. 2009 Return Time of Solar Collector System
37 EST Nováková,V., Sedláček,M. 2009 ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ DOKTOR...
38 EST Pokorný,T. 2009 Havarijní sanace pískovcových skalníc...
39 EST Sluková,K., Liška,V. 2009 Finanční krize - globální a regionáln...
40 EST Smažilová,E. 2009 Energy Savings in Cooling Systems
41 EST Vaníček,I. 2009 Udržitelná výstavba - výzkumný záměr ...
42 EST Vaškovic,P. 2009 Zaměstnávání zahraničních pracovníků ...
43 EST Vodný,R. 2009 Railway brownfields in Prague
44 EST Vytlačilová,V., Vodička,J., Hanzlová,... 2009 Využití stavebního odpadu při výrobě ...
45 EST Zumr,D. 2009 Flow Irregularities Visual Detection ...
46 EST Zumr,D., Sněhota,M., Císlerová,M. 2009 Numerical Simulation of the Tension I...
47 FVZ Zumr,D. 2009 Stolice pro manipulaci s půdními vzorky
48 KAP Foglar,M. 2009 Současný stav stavebně nedokončené tv...
49 KAP Foglar,M. 2009 Únava betonu a její role v udržitelné...
50 KAP Foglar,M., Karasová,E., Křístek,V. 2009 Rozsah poškození výbuchem - možné pří...
51 KAP Foglar,M., Karasová,E., Křístek,V. 2009 Zatížení mostů výbuchem a seismikou -...
52 KAP Foglar,M., Křístek,V. 2009 Inovace stávajícího rozhodovacího pro...
53 KAP Foglar,M., Křístek,V. 2009 Matematická optimalizace tvaru středn...
54 KAP Foglar,M., Křístek,V. 2009 Standardizované konstrukce pro výstav...
55 KAP Fošumpaur,P. 2009 Posuzování podzemní části PPO pomocí ...
56 KAP Hála,M. 2009 Predikce stupně automobilizace v Česk...
57 KAP Hlavová,E. 2009 Odvodňování a zavlažování střech s ve...
58 KAP Hlavová,E., Pokorný,T. 2009 Drenážní vrstva jako součást souvrstv...
59 KAP Holubec,P., Mansfeldová,A. 2009 Problematika udržitelné výstavby na p...
60 KAP Hrbková,J. 2009 Vliv globalizace na vztahy ekonomický...
61 KAP Chamra,S. 2009 Flooding of the Prague Metro During t...
62 KAP Jiránek,M., Rovenská,K. 2009 Validace numerického programu IterRn ...
63 KAP Jordán,F., Papež,K., Kabrhel,M. 2009 Nadřazené a optimální řízení systémů ...
64 KAP Kabrhel,M. 2009 Úpravy ostatních technických zařízení
65 KAP Kabrhel,M. 2009 Úpravy otopného systému
66 KAP Kabrhel,M. 2009 Vytápění
67 KAP Kabrhel,M. 2009 Zásobování elektřinou
68 KAP Karasová,E., Foglar,M. 2009 Výbuch plynu a následné zřícení mostu...
69 KAP Karasová,E., Loško,J. 2009 Navrhování konstrukcí odolných proti ...
70 KAP Kovářová,K. 2009 Charakterizace zvětrávacích procesů a...
71 KAP Křemen,T., Pospíšil,J., Koska,B. 2009 Ověření relativní přesnosti určování ...
72 KAP Kuklík,P. 2009 Spoje s mechanickými spojovacími pros...
73 KAP Kuklík,P., Tajbr,A. 2009 Vodorovná tuhost ztužidlových polí le...
74 KAP Kuráž,V. 2009 Nové využití brownfields a udržitelná...
75 KAP Kyzlík,P., Wald,F., Strejček,M. 2009 Nosníky s tvarovanou stojinou při pož...
76 KAP Mansfeldová,A. 2009 Řešení problematiky "brownfields"v za...
77 KAP Mansfeldová,A., Šílová,K. 2009 Regenerace "brownfields" v procesu ud...
78 KAP Mráz,V. 2009 Využití vedlejších energetických prod...
79 KAP Nováková,V. 2009 On the economic systems, globalizatio...
80 KAP Pospíšil,J., Raška,M. 2009 Sledování polohových změn bodu pomocí...
81 KAP Pospíšil,J., Raška,M. 2009 Spline křivky při modelování změn pol...
82 KAP Semerák,P., Římal,J. 2009 Transport vlhkosti ve stavebních kons...
83 KAP Sluková,K. 2009 Globalization and its effect to the e...
84 KAP Tomíček,P., Mansfeldová,A. 2009 Koncepce udržitelného rozvoje v proce...
85 KAP Vaníček,I., Hrubý,V., Jirásko,D. 2009 Přístup ke snížení rizik skalního sva...
86 KAP Vaníček,I., Valenta,J. 2009 Examples of the use of environmental ...
87 KAP Vaškovic,P. 2009 Crucial factors of the successful rea...
88 KAP Vaškovic,P. 2009 Typové diagramy dodávek
89 KAP Vaškovic,P., Vaškovic,DV 2009 Obchodování s elektrickou energií
90 KAP Vaškovic,P., Vaškovic,DV 2009 Obchodování s elektrickou energií
91 KAP Vodička,J., Výborný,J., Hanzlová,H., ... 2009 Využití vláknobetonu s recykláty v ze...
92 KAP Vodný,R., Mansfeldová,A. 2009 Příklady "ekologických" měst v Německ...
93 KAP Wald,F. 2009 ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových ...
94 KAP Wald,F. 2009 eQUESTA
95 KAP Wald,F. 2009 I Přehled norem pro ocelové konstrukc...
96 KAP Wald,F. 2009 Kotvení patní deskou
97 KAP Wald,F. 2009 Přehled norem pro ocelové, ocelobeton...
98 KAP Zumr,D., Levorová,M., Císlerová,M. 2009 Využití ERT pro kvantitativní vyhodno...
99 KNF Kramářová,Z., Hanzlíková,M., Mansfeld... 2009 Člověk, stavba a územní plánování III.
100 KNF Kuklík,P., Kuklíková,A., proLignum,P. 2009 Nové technologie v dřevostavitelství ...
101 KNF Rotter,T. 2009 Ocelové, hliníkové a dřevěné konstruk...
102 KNI Kuklík,P., Kuklíková,A. 2009 Navrhování dřevěných konstrukcí - Pří...
103 KNI Zoufal,R., Bauma,M., Karpaš,J., Kuklí... 2009 Hodnoty požární odolnosti stavebních ...
104 KNS Kulhánek,F., Kabrhel,M., Urban,M., Ad... 2009 Nízkoenergetické a pasivní domy - náv...
105 KNS Macháček,J., Wald,F., Vraný,T., Sokol,Z. 2009 Navrhování ocelových konstrukcí, přír...
106 KNS Rotter,T. 2009 Ocelové a dřevěné konstrukce - Řešené...
107 KNS Vaníček,I., Kramářová,Z. 2009 Udržitelná výstavba 5
108 KNS Vaškovic,P., et al. 2009 Energetika a udržitelný rozvoj
109 KNS Vaškovic,P., Sluková,K., Hrbková,J., ... 2009 Multikulturalita v řízení globalizova...
110 MAP Slabý,P. 2009 Rizikové mapy a analýza relativních u...
111 OVT Kuklíková,A., Kuklík,P. 2009 Kompozitní dřevobetonová stropní kons...
112 OVT Kuklík,P. 2009 Stropní konstrukce s dřevěným rámem s...
113 OVT Kuklík,P., Tajbr,A. 2009 Systémy vyztužování lehkých střešních...
114 OVT Pokorný,T. 2009 TLOUK
115 PAT Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2009 Vláknobeton, zejména pro zemní konstr...
116 PHD Křemen,T. 2009 Moderní 3D skenovací systémy
117 PPN Kuklík,P. 2009 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb...
118 PRE Foglar,M. 2009 Innovative ecological bridges design ...
119 PRE Foglar,M. 2009 Strain development in concrete bridge...
120 PRE Foglar,M. 2009 Strain development under cyclic loadi...
121 PRE Foglar,M. 2009 The present european approach to ecol...
122 PRE Jokl,M. 2009 Kvalita obytného a pracovního prostře...
123 PRE Kuklík,P. 2009 Evropské normy pro dřevěné konstrukce...
124 PRE Kuklík,P. 2009 Požadavky na konstruktivní dřevostavbu
125 PRE Vaníček,I. 2009 Development in the Field of Reinforce...
126 PRE Vaníček,I. 2009 Geotechnical Activities in the Czech ...
127 PRO Pospíšil,J., Záleský,J., Hánek,P. 2009 Speciální přípravek pro měření posunů...
128 SBO Kramářová,Z. 2009 Člověk, stavba a územní plánování III.
129 STA Beranová,J. 2009 Americká hypoteční krize z pohledu as...
130 STA Drašnar,J. 2009 Vliv zimního období na investiční výs...
131 STA Ficher,P., Foglar,M. 2009 Mosty na Mimoúrovňovém propojení siln...
132 STA Foglar,M. 2009 Kapitoly z výstavby dělostřelecké tvr...
133 STA Foglar,M. 2009 Výstavba dělostřelecké tvrze Skutina ...
134 STA Foglar,M., Bocek,R. 2009 Changing the decision-making process ...
135 STA Foglar,M., Bocek,R. 2009 Innovative method of design and const...
136 STA Foglar,M., Fischer,P. 2009 Projekt a realizace mimoúrovňového pr...
137 STA Foglar,M., Karasová,E., Křístek,V. 2009 Analogie řešení zatížení výbuchem pom...
138 STA Foglar,M., Karasová,E., Lubas,A., Fis... 2009 Úskalí projektu dvou síťových oblouků...
139 STA Foglar,M., Křístek,V., Pěnčík,J. 2009 Nový způsob návrhu ekologických mostů...
140 STA Foglar,M., Křístek,V., Pěnčík,J. 2009 Structural arrangement of ecological ...
141 STA Foglar,M., Křístek,V., Pěnčík,J. 2009 Structures for the innovative ecologi...
142 STA Foglar,M., Křístek,V., Pěnčík,J. 2009 The use of fibre concrete in structur...
143 STA Girgal,P. 2009 Využití znalostních portálů v řízení ...
144 STA Hánek,P. 2009 Moderní rozhodovací systém pro geodet...
145 STA Hujer,R. 2009 The Analasis of possibility patterns ...
146 STA Jirásko,D., Vaníček,I. 2009 The interaction of groundwater with p...
147 STA Jirásko,D., Vaníček,I. 2009 The Interaction of Groundwater With P...
148 STA Kabrhel,M. 2009 Fotovoltaické a Fototermické systémy ...
149 STA Kabrhel,M. 2009 Thermal storage wall
150 STA Kabrhel,M., Kabele,K. 2009 Klasifikace a certifikace vnitřního p...
151 STA Kaiser,J. 2009 Multiple criteria evaluation of missi...
152 STA Karasová,E., Foglar,M. 2009 Dosud neřešený problém zatížení civil...
153 STA Karasová,E., Foglar,M. 2009 Zřícení mostu pionýrů v ostravě v důs...
154 STA Karasová,E., Loško,J. 2009 Katastrofické následky zemětřesení v ...
155 STA Kolesár,P. 2009 Asymetrie informací a její právní asp...
156 STA Konečný,F. 2009 Systémový přístup při povolování staveb
157 STA Koska,B., Pospíšil,J. 2009 Původní metoda určení tvaru a polohy ...
158 STA Kramářová,Z. 2009 Studie brownfields na území ORP Dobříš
159 STA Křemen,T., Smítka,V., Pospíšil,J. 2009 Vyhodnocení změny konstrukce experime...
160 STA Křístek,V., Foglar,M. 2009 K modelování statické funkce ekoduktů
161 STA Křístek,V., Foglar,M., Pěnčík,J. 2009 Optimization of the shape of the cent...
162 STA Kučera,P., Lidmila,M., Mondschein,P. 2009 Recyklovaná štěrkodrť stabilizovaná a...
163 STA Kuklík,P., Kuklíková,A. 2009 Změny v části 1-1 EUROKÓDU 5 (EN 1995...
164 STA Kuklík,P., Starý,J., Tajbr,A., Vodola... 2009 Fire Resistance of Trusses with Punch...
165 STA Kuklík,P., Tajbr,A. 2009 Vodorovná tuhost ztužidlových polí le...
166 STA Kuklík,P., Záleský,M., Brouček,M. 2009 New Extended Approach to Borehole Dil...
167 STA Kupka,J. 2009 Ochrana kulturní krajiny formou ochra...
168 STA Loudín,J. 2009 Asymetrická glosa
169 STA Mansfeldová,A. 2009 Analýza aktuálních strategií souvisej...
170 STA Mondschein,P. 2009 VLIV KAMENIVA A ASFALTOVÉHO POJIVA NA...
171 STA Mondschein,P., Márová,E. 2009 Vliv hutnicí energie na odolnost asfa...
172 STA Mondschein,P., Márová,E. 2009 VLIV HUTNICÍ ENERGIE NA ODOLNOST ASFA...
173 STA Nováková,V. 2009 ASYMETRICKÉ INFORMACE - OD POČÁTKŮ K ...
174 STA Pokorný,T. 2009 Demolition Technology for State of Em...
175 STA Pokorný,T. 2009 Explosive Ordnance Disposal as Buildi...
176 STA Pokorný,T. 2009 Special Charges for Demolition Works
177 STA Pokorný,T. 2009 Technologies for Concrete Structures ...
178 STA Procházka,P., Kohoutková,A., Vodička,J. 2009 Identification of Material Properties...
179 STA Římal,J., Kuráž,V. 2009 Testing Electrical Methods for the Me...
180 STA Semerák,P., Římal,J. 2009 Calibration of the Capacity Moisture ...
181 STA Semerák,P., Římal,J. 2009 Moisture Content Study in a Brick Wall
182 STA Schröfel,J., Škoda,S., Váchal,J. 2009 Indikace hlubockého zlomu při průzkum...
183 STA Sluková,K. 2009 Asymetrické informace a kreditní rizi...
184 STA Suchý,M. 2009 Evropské fondy - možnosti spolufinanc...
185 STA Svoboda,Z. 2009 Vliv počáteční vlhkosti na vlhkostní ...
186 STA Šídlo,M. 2009 Návrhář informačích systémů
187 STA Šťovíček,O. 2009 Open Source nástroje pro vzdálenou pr...
188 STA Urban,R., Křemen,T., Štroner,M. 2009 The Test of Distance Accuracy Depende...
189 STA Urban,R., Smítka,V., Křemen,T. 2009 Testování přesnosti dálkoměrů vybraný...
190 STA Urban,R., Štroner,M., Pospíšil,J. 2009 Trigonometrické měření při požární zk...
191 STA Urban,R., Štroner,M., Pospíšil,J. 2009 Určení dynamických průhybů stropních ...
192 STA Valentin,J., Mondschein,P., Výborný,J... 2009 Pavement Structures for Low-capacity ...
193 STA Vaníček,I. 2009 Dikes Behaviour and Reconstruction du...
194 STA Vaníček,I. 2009 Earth Structures in Transport Enginee...
195 STA Vaníček,I., Jirásko,D. 2009 Úloha geotechnika v oblasti udržiteln...
196 STA Vodička,J. 2009 Vlastnosti vláknobetonu s recykláty v...
197 STA Vodička,J., Výborný,J., Hanzlová,H., ... 2009 Application of Fibre Concrete with Re...
198 STA Vodička,J., Výborný,J., Hanzlová,H., ... 2009 Exercise of Fibre-concrete Plates in ...
199 STA Vodička,J., Vytlačilová,V., Hanzlová,... 2009 MODEL OF EARTH-FILL DAM STRENGTHEND W...
200 STA Vodička,J., Vytlačilová,V., Hanzlová,... 2009 New Posibilities of Recycled Spoil Ma...
201 STA Vodička,J., Vytlačilová,V., Hanzlová,... 2009 ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI ZEMNÍ HRÁZE PŘI POV...
202 STA Vodný,R. 2009 Doprava a rozvoj regionů
203 STA Výborný,J. 2009 Vybrané charakteristiky vláknobetonů ...
204 STA Výborný,J., Vodička,J., Vytlačilová,V... 2009 Modelový příklad aplikace vláknobeton...
205 STA Vytlačilová,V. 2009 Návrh složení vláknobetonu s recykláty
206 STA Vytlačilová,V., Vodička,J. 2009 Využití recykovaného stavebního odpad...
207 STA Vytlačilová,V., Vodička,J., Hanzlová,... 2009 MODEL ZEMNÍ HRÁZE VYZTUŽENÝ VLÁKN...
208 STA Vytlačilová,V., Vodička,J., Hanzlová,... 2009 Využití recyklátů pro výrobu vláknobe...
209 STA Vytlačilová,V., Vodička,J., Hanzlová,... 2009 VYUŽITÍ STAVEBNÍHO ODPADU PŘI VÝROBĚ ...
210 STA Wald,F., Kaiser,R. 2009 Twenty Two Years of Structural Fire E...
211 STA Wald,F., Strejček,M., Cinař,R. 2009 Effective Characteristics of Fire Pro...
212 STA Záleský,J., Kos,J. 2009 Kotvená pilotová stěna - kontrolní sl...
213 STA Záleský,J., Kurka,J., Kos,J., Záleská,O. 2009 Odhad parametrů smykové pevnosti výsy...
214 STA Žižka,J., Chlouba,J., Wald,F., Ferkl,V. 2009 Experimentálně stanovená únosnost rám...
215 STA   2009 Teorie vln a aplikace na vývoj HDP
216 STV Pokorný,T. 2009 Využití trhavin v terorismu
217 STV Valenta,J., Schröfel,J. 2009 Možnosti zakládání průmyslových hal v...
218 UZP Chlouba,J., Wald,F. 2009 Přípoj stropních nosníků na sloupy oc...
219 VZP Foglar,M., Křístek,V., Lenner,R., Bre... 2009 Návrh variantního řešení nosné konstr...
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT