Seznam publikací vědecké záměru Udržitelná výstavba v roce 2010
Č. Typ Autoři Rok Název (zkrácený)
1 ABS Vaníček,I., Chamra,S., Jirásko,D. 2010 The Role of Geo-environmental Enginee...
2 ABS Zumr,D., Sněhota,M., Němcová,R., Dohn... 2010 Inverse Simulation of Field Infiltrat...
3 ASW Drašnar,J. 2010 Simulace trhu s byty 4.5
4 ASW Hála,M. 2010 EDIP-AdaptabilProg - aktualizace prog...
5 ASW Jarský,Č., Gacho,P. 2010 Software pro tvorbu a údržbu databáze...
6 ASW Jarský,Č., Gloser,H., Rudolf,O. 2010 Elektronická aukce v SaaS řešení Soft...
7 ASW Jarský,Č., Gloser,H., Rudolf,O. 2010 Řízení organizací v SaaS řešení Softw...
8 ASW Jarský,Č., Gloser,H., Rudolf,O. 2010 Řízení projektů v SaaS řešení Softwar...
9 ASW Kaiser,J. 2010 Doplňování chybějících hodnot v kateg...
10 ASW Koska,B. 2010 msh2wrl
11 ASW Koska,B. 2010 Precise Texture Mapping
12 ASW Pokorný,T. 2010 Stavební mechanizace on-line
13 ASW Sůra,M. 2010 C# Library for manipulating data and ...
14 ASW Sůra,M. 2010 Class library for manipulating Json d...
15 ASW Sůra,M. 2010 Class library in C# for formatting Js...
16 ASW Sůra,M. 2010 ELECTRE I C# Library for calculations...
17 ASW Sůra,M. 2010 UFA C# classes: Library for manipulat...
18 ASW Vaníček,T. 2010 Deloného triangulace
19 CLA Foglar,M., Křístek,V., Růžička,P., Pe... 2010 Užití vláknobetonu v přesypaných mostech
20 CLA Foglar,M., Sochorová,E., Křístek,V., ... 2010 Využití přetvárných vlastností vlákno...
21 CLA Garlík,B. 2010 Prostředí budov a vliv elektrických a...
22 CLA Garlík,B. 2010 Směry systémového řešení budov z hled...
23 CLA Holubec,P. 2010 Sedm urbanistických odpovědí na aktuá...
24 CLA Jiránek,M., Rovenská,K. 2010 Limited applicability of cost-effecti...
25 CLA Jokl,M. 2010 Evaluation of the Hygrothermal Microc...
26 CLA Jokl,M. 2010 Mikroklima budov s různou materiálně ...
27 CLA Kabrhel,M. 2010 Účinnost přípravy teplé vody
28 CLA Křístek,V., Vítek,J. 2010 Numerická analýza vláknobetonových de...
29 CLA Kuklík,P. 2010 Požární odolnost dřevěných konstrukcí
30 CLA Liška,V., Gazda,J. 2010 The New Recession Path of VL Type
31 CLA Mansfeldová,A. 2010 Přestavba brownfields na bytovou výst...
32 CLA Mansfeldová,A., Šílová,K. 2010 Regenerace "brownfields" - významný f...
33 CLA Pavel,M. 2010 Porovnání klasické a digitální nivela...
34 CLA Petřík,V., Broukalová,I., Křístek,V. 2010 Nelineární numerická analýza vláknobe...
35 CLA Petřík,V., Půlpán,M., Křístek,V. 2010 Zkoušení a aplikace vláknobetonu ve s...
36 CLA Rauch,P., Římal,J. 2010 Die Einflussnahmen durch Feuchtigkeit...
37 CLA Roubíček,L., Kabrhel,M. 2010 Pasivní dům v Rychnově - nabíjení zás...
38 CLA Římal,J., Rührschneck,M. 2010 Doppelt hält besser …dicht. Für...
39 CLA Svoboda,Z., Kubr,M. 2010 Ekvivalentní tepelná vodivost zdiva z...
40 CLA Tomíček,P. 2010 Regenerace brownfields v Malmö, Sunds...
41 CLA Vaníček,I. 2010 Eurocód 7 - Navrhování geotechnických...
42 CLA Vaníček,I. 2010 Úloha geotechniky při rozvoji stavebn...
43 CLA Vodný,R. 2010 Aplikace principů trvalé udržitelnost...
44 CLA Výborný,J., Hanzlová,H., Vytlačilová,... 2010 Vláknobeton vyrobený z recyklátu ze ...
45 CLA Zumr,D., Císlerová,M. 2010 Soil Moisture Dynamics in Levees Duri...
46 CLX Foglar,M., Lenner,R., Brejcha,V., Kří... 2010 Porovnávací studie konstrukčních syst...
47 ECL Garlík,B. 2010 Uzemnění rozvodů a pospojování u tech...
48 ECL Kuklíková,A., Hejduk,P., Kuklík,P. 2010 Zkoušky požární odolnosti dřevostaveb
49 ECL Vaníček,I. 2010 Message to ISSMGE from the vice Presi...
50 EST Drašnar,J. 2010 Specificities, Risks and Potentials o...
51 EST Garlík,B. 2010 Technologie nízkoenergetických inteli...
52 EST Kaiser,J. 2010 Application of Association Rules In M...
53 EST Křemen,T., Smítka,V., Pospíšil,J. 2010 Terrestrial Laser Scanning for the Fi...
54 EST Kučera,P. 2010 Laboratorní zkoušky recyklované štěrk...
55 EST Pohl,K. 2010 Výpočet odezvy konstrukcí na účinky s...
56 EST Smažilová,E. 2010 The Energy Savings Possibilities in C...
57 EST Smítka,V. 2010 Testing of Leica HDS 3000 Distance Meter
58 EST Sochorová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2010 The effect of blast in bridge design
59 EST Urban,R., Štroner,M. 2010 Calculation of close range photogramm...
60 EST Vaníček,I., Chamra,S., Jirásko,D. 2010 The Role of Geo-environmental Enginee...
61 ESV Kuklík,P. 2010 Celoevropská problematika projektován...
62 KAP Broža,V. 2010 How to harmonise high demands for dam...
63 KAP Foglar,M. 2010 Structure-Soil Interaction of Buried ...
64 KAP Havlice,M. 2010 Rekultivace důlních brownfieldů a jej...
65 KAP Holubec,P. 2010 Globální metropole jakožto prostorové...
66 KAP Kramářová,Z. 2010 Brownfieldy a veřejnost v menších síd...
67 KAP Kuklík,P. 2010 Hodnoty požární odolnosti bez uvažová...
68 KAP Kuklík,P., Tajbr,A. 2010 Ztužidla lehkých dřevěných střešních ...
69 KAP Kuráž,V. 2010 First Experiences with the Implementa...
70 KAP Liška,V. 2010 Důvěra v ekonomice a její kvantifikace
71 KAP Mansfeldová,A. 2010 Aplikace výsledků výzkumu problémovéh...
72 KAP Mansfeldová,A., Hanzlová,A. 2010 Důl Zollverein, Německo - příklad r...
73 KAP Nigro,E., Wald,F., Cafarelli,G., Hajp... 2010 Vulnerability of Existing Buildings u...
74 KAP Pečman,J. 2010 Koncept rodinného domu, šetrného ke k...
75 KAP Pourová,I. 2010 Stavby a jejich odstupové vzdálenosti
76 KAP Procházka,J., Sokol,Z., Kuklík,P. 2010 Případové studie
77 KAP Sluková,K. 2010 Důvěra v mikroekonomii
78 KAP Tomíček,P. 2010 Obnova barokní oranžerie v klášterní ...
79 KAP Valenta,J. 2010 Problems With Highly Loaded Foundatio...
80 KAP Valentin,J., Mondschein,P., Výborný,J... 2010 Pavement structure for low-capacity r...
81 KAP Vodný,R. 2010 Doprava a životní prostředí
82 KAP Vodolan,M., Kuklík,P., Kuklíková,A. 2010 Styčníky lehkých dřevěných střešních ...
83 KAP Wald,F. 2010 K návrhu požární odolnosti v národníc...
84 KAP Wald,F. 2010 Normy pro navrhování ocelových konstr...
85 KAP Wald,F. 2010 Prokazování požární odolnosti výpočtem
86 KAP Wald,F., Macháček,J., Vraný,T., Sokol... 2010 Řešené příklady
87 KAP Wald,F., Sokol,Z. 2010 Navrhování styčníků
88 KAP Wald,F., Thöndel,Š., Jirků,S. 2010 Výstupy evropských projektů RFCS
89 KAP Wald,F., Vídenský,J., Papp,F., Szalai,J. 2010 Obecná metoda pro vzpěr a klopení
90 KAP Wang,Y.C., Wald,F., Vácha,J., Hajpal,M. 2010 Fire Damaged Structures
91 KNF Kramářová,Z., Mansfeldová,A. 2010 Člověk, stavba a územní plánování IV.
92 KNI Foglar,M. 2010
93 KNI Jokl,M. 2010 Manuál energeticky úsporné architektury
94 KNI Klvaňa,J., Drašnar,J., Kaiser,J., Kal... 2010 Riziková analýza III.
95 KNI Kuklík,P., Kuklíková,A. 2010 Navrhování dřevěných konstrukcí - Pří...
96 KNI Végh,L., Végh,P., Valentin,J., Kupilí... 2010 Concept of the Theory of Environmenta...
97 KNI Wald,F., Kallerová,P., Chlouba,J., So... 2010 Fire Test on an Administrative Buildi...
98 KNI Wald,F., Picek,Z., Škréta,K., Vlasák,S. 2010 Konstrukce z lešení podle evropských ...
99 KNS Kramářová,Z., Mansfeldová,A., Vorel,I. 2010 Člověk, stavba a územní plánování 4
100 KNS Vaškovic,P., et al. 2010 Globalizace, korporátní transakce a m...
101 KNS Wald,F. 2010 Softwarová podpora návrhu ocelových a...
102 KNS Wald,F., Macháček,J., Vraný,T., Sokol... 2010 Základy navrhování ocelových konstruk...
103 KNS Wald,F., Sokol,Z., Kuklík,P., Procház... 2010 Prokazování požární odolnosti statick...
104 MAP Slabý,P. 2010 Rizikové mapy a analýza relativních u...
105 MAP Slabý,P. 2010 Rizikové mapy okresu za období 2006-2008
106 MET Hála,M. 2010 Funkční závislost pro útlum hluku nad...
107 MET Hála,M. 2010 Funkční závislost pro útlum hluku nad...
108 OVT Pokorný,T., Hlavová,E. 2010 Alternativní neexplozivní rozpojování...
109 OVT Šulc,R., Pokorný,T., Martinek,P. 2010 Technologie speciální betonáže za níz...
110 OVT Šulc,R., Pokorný,T., Šverák,Z. 2010 Beton s rozptýlenou výztuží pro prefa...
111 PHD Hejduk,P., Kuklík,P. 2010 Požární odolnost stěn lehkých dřevěný...
112 PRE Křístek,V. 2010 Aktivity v oblasti výzkumu, inovací a...
113 PRE Kuklíková,A., Kuklík,P. 2010 Aktuální problematika navrhování dřev...
114 PRE Kuklík,P. 2010 Aktuální problematika navrhování dřev...
115 PRE Kuklík,P. 2010 Aktuální problematika navrhování dřev...
116 PRE Kuklík,P. 2010 Aktuální problematika navrhování dřev...
117 PRE Kuklík,P. 2010 Aktuální problematika navrhování dřev...
118 PRE Kuklík,P. 2010 Aktuální problematika navrhování dřev...
119 PRE Kuklík,P. 2010 Aktuální problematika navrhování dřev...
120 PRE Kuklík,P. 2010 Dřevěné konstrukce z kulatiny
121 PRE Kuklík,P. 2010 Dřevěné lávky a mosty
122 PRE Kuklík,P. 2010 Dřevo a materiály na bázi dřeva
123 PRE Kuklík,P. 2010 Evropská normalizace. Normy pro navrh...
124 PRE Kuklík,P. 2010 Kompozitní dřevobetonové konstrukce
125 PRE Kuklík,P. 2010 Kování pro dřevěné konstrukce
126 PRE Kuklík,P. 2010 Navrhování prvků a dílců dřevěných ko...
127 PRE Kuklík,P. 2010 Navrhování spojů dřevěných konstrukcí
128 PRE Kuklík,P. 2010 Posuzování požární odolnosti dřevěnýc...
129 PRE Kuklík,P. 2010 Požární odolnost prvků a dílců dřevěn...
130 PRE Kuklík,P. 2010 Požární odolnost spojů dřevěných kons...
131 PRE Kuklík,P. 2010 Stanovení vlastností konstrukčního dřeva
132 PRE Kuklík,P. 2010 Technické parametry dřevěných konstru...
133 PRE Kuklík,P. 2010
134 PRE Kuklík,P. 2010 Zavádění Eurokódu 5 v České republice
135 PRE Kuklík,P. 2010 Zesilování dřevěných konstrukčních prvků
136 PRE Kuklík,P., Kuklíková,A. 2010 Metody pro stanovení požární odolnost...
137 STA Caravanas,A. 2010 TBM tunnels for Kárahnjúkar Power Sta...
138 STA Czivišová,L. 2010 Územní plánování a územní plán
139 STA Foglar,M. 2010 Accelerated construction of ecologica...
140 STA Foglar,M. 2010 Experimentální vyšetřování únavového ...
141 STA Foglar,M. 2010 Fatigue performance of pre-stressed a...
142 STA Foglar,M. 2010 The strain development in concrete un...
143 STA Foglar,M. 2010 Únavové chování železobetonových prvk...
144 STA Foglar,M., Křístek,V. 2010 Optimalizace tvaru střednice betonový...
145 STA Foglar,M., Křístek,V., Růžička,P. 2010 Optimalizace návrhu střednice oblouko...
146 STA Havlice,M. 2010 Důsledky obnovy a tvorby vodních prvk...
147 STA Holubec,P. 2010 The Process of Modernity and its Mate...
148 STA Holubec,P. 2010 The urbanistic answers to the actual ...
149 STA Holubec,P. 2010 Vztahy mezi městem a venkovem, zkouma...
150 STA Jílková,K. 2010 VYUŽITÍ ZEMNÍHO VÝMĚNÍKU PRO PŘEDCHLA...
151 STA Jílková,K., Papež,K. 2010 INFLUENCE OF EARTH-TO-AIR HEAT EXCHAN...
152 STA Jiránek,M. 2010 Radon protective and remedial measure...
153 STA Kabrhel,M. 2010 Snižování energetické náročnosti příp...
154 STA Kabrhel,M. 2010 Thermal storage structure
155 STA Kabrhel,M. 2010 Využití odpadního tepla v solárním sy...
156 STA Kuklík,P., Kuklíková,A., Hejduk,P. 2010 Zkoušky požární odolnosti dřevostaveb
157 STA Kuráž,V., Matoušek,J. 2010 Sensors for Dielectric Measurement of...
158 STA Liška,V. 2010 Dopady fiskální konsolidace na perspe...
159 STA Lukš,J., Vodička,J., Krátký,J. 2010 Vlastnosti vláken z odpadových PET la...
160 STA Lukš,J., Vodička,J., Výborný,J. 2010 Tahové zkoušky vláknobetonu na bázi d...
161 STA Mansfeldová,A. 2010 JAK (ZA)CHRÁNIT PŘÍMĚSTSKOU KRAJINU? ...
162 STA Mansfeldová,A., Kramářová,Z. 2010 Solving of current brownfields and su...
163 STA Pokorný,T. 2010 Alternative Demolition Technology for...
164 STA Pokorný,T. 2010 Effective Disconnexion of Thin-Walled...
165 STA Pokorný,T. 2010 Likvidace těžební technologie pomocí ...
166 STA Pokorný,T. 2010 Rock Works Design and Performance und...
167 STA Pokorný,T. 2010 Special Charges for Thin-Walled Struc...
168 STA Roubíček,L. 2010 PASIVNÍ DŮM V RYCHNOVĚ - NABÍJENÍ ZÁS...
169 STA Roubíček,L. 2010 VYUŽITÍ AKUMULAČNÍCH ZÁSOBNÍKŮ V PASI...
170 STA Schorsch,P., Mikeš,K., Wald,F. 2010 Český příspěvek k projektu Affordable...
171 STA Sluková,K. 2010 Finanční krize - výzvy - hrozby
172 STA Smítka,V. 2010 Testování dálkoměrů vybraných laserov...
173 STA Sochorová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2010 Citlivostní analýza konstrukčních sys...
174 STA Sochorová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2010 Metoda náhradního zatížení pro stanov...
175 STA Staněk,K., Ženka,M. 2010 Pasivní administrativní budova - řeše...
176 STA Svoboda,Z. 2010 Šíření tepla ve zdivu z dutinových tv...
177 STA Tywoniak,J. 2010 Passive Houses in the Czech Republic ...
178 STA Urban,R. 2010 Výpočet blízké fotogrammetrie pro úče...
179 STA Vaníček,I. 2010 Development in the field of Reinforce...
180 STA Vaníček,I. 2010 Eurocode 7 and Dike Design
181 STA Vaníček,I. 2010 Limit States of Surface Erosion for D...
182 STA Vaníček,I. 2010 Main Trends in Environmentak Geotechnics
183 STA Vaníček,I. 2010 Urban Environmental Geotechnics Const...
184 STA Vodička,J., Výborný,J. 2010 Recykláty ze stavebního a demoličního...
185 STA Vodička,J., Vytlačilová,V. 2010 The models suitable for application o...
186 STA Vodička,J., Vytlačilová,V., Hanzlová,... 2010 Aktuální stav uplatnění vláknobetonu ...
187 STA Vodička,J., Vytlačilová,V., Hanzlová,... 2010 Strength characteristics of fibre con...
188 STA Vodný,R. 2010 Vybrané příklady využití obnovitelnýc...
189 STA Výborný,J., Vodička,J. 2010 Porovnání vlastností vláknobetonu s p...
190 STA Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2010 Fibre Concretes with Recycled Materials
191 STA Vytlačilová,V., Vodička,J. 2010 Properties of fiber reinforced concre...
192 STA Vytlačilová,V., Vodička,J. 2010 Využití vláken z odpadových PET lahví...
193 STA Záleský,J., Kos,J., Kozel,M., Lahoda,... 2010 Kotvená pilotová stěna - zpětná analý...
194 STA Ženka,M., Staněk,K. 2010 Passive Office Building - The Effect ...
195 STA Ženka,M., Staněk,K. 2010 Passive Office Building - The Effect ...
196 UPM Satrapa,L., Fošumpaur,P. 2010 Metodika pro posuzování protipovodňov...
197 UZV Chlouba,J., Wald,F. 2010 Přípoj stropních nosníků na sloupy oc...
198 UZV Výborný,J., Vodička,J., Hanzlová,H., ... 2010 Vláknobeton pro zemní konstrukce a ji...
199 VZP Svoboda,Z., Tywoniak,J., Kopecký,P. 2010 Stanovení referenčních hodnot stavebn...
200 WSH Jiránek,M., Rovenská,K. 2010 Measurement of radon diffusion coeffi...
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT