Seznam publikací vědecké záměru Udržitelná výstavba v roce 2011
Č. Typ Autoři Rok Název (zkrácený)
1 ABS Kovář,M., Foglar,M. 2011 State-of-the-art in the field of blas...
2 ABS Vodný,R., Mansfeldová,A. 2011 "Přírodní" revitalizace železničního ...
3 ASW Sůra,M. 2011 A Set of Productive User Controls
4 ASW Sůra,M. 2011 Json Serialization Decoder: C# librar...
5 ASW Sůra,M. 2011 Json Serialization Encoder: C# librar...
6 ASW Sůra,M. 2011 List Box couple: C# Library providing...
7 ASW Sůra,M. 2011 List Navigators: Library of several C...
8 ASW Sůra,M. 2011 Logging Tracer: Class library support...
9 ASW Sůra,M. 2011 Record Set Managers: Library of sever...
10 CLA Bogdan,V., Foglar,M., Bocek,R., Kříst... 2011 Zhodnocení účinnosti stávajících ekol...
11 CLA Drahorád,M., Foglar,M., Veselý,P., Sm... 2012 Užití dynamického faktoru nárůstu pev...
12 CLA Foglar,M. 2011 Lávka pro pěší z parkovacího domu Ryc...
13 CLA Foglar,M., Sochorová,E., Kovář,M., Ko... 2011 Výbuchová odolnost mostní konstrukce ...
14 CLA Jiránek,M. 2011 Principy ochrany nových staveb proti ...
15 CLA Jiránek,M., Kotrbatá,M. 2011 Radon Diffusion Coefficients in 360 W...
16 CLA Koska,B. 2011 Determination of St. George Basilica ...
17 CLA Kramářová,Z. 2011 Analýza dat z identifikační studie br...
18 CLA Kuklík,P. 2011 Dřevostavby v současnosti
19 CLA Kuklík,P., Kuklíková,A. 2011 Vícepodlažní budovy s dřevěným rámem
20 CLA Kuráž,V. 2011 Funkce urbánních půd, ochrana zeměděl...
21 CLA Kuráž,V. 2011 Funkce urbánních půd, ochrana zeměděl...
22 CLA Kuráž,V. 2011 Saturated hydraulic conductance of fo...
23 CLA Lidmila,M. 2011 Popílkový stabilizát - nový materiál ...
24 CLA Raška,M., Raška,P., Pospíšil,J., Kirc... 2011 Using geodetic techniques for geomorp...
25 CLA Rovenská,K., Jiránek,M. 2011 1st International Comparison Measurem...
26 CLA Svoboda,Z. 2011 Svisle orientované šíření tepla ve vz...
27 CLA Svoboda,Z. 2011 Šíření tepla zdivem
28 CLA Svoboda,Z., Kubr,M. 2011 Numerical simulation of heat transfer...
29 CLA Svoboda,Z., Tywoniak,J. 2011 Nové znění ČSN 730540-2 "Tepelná ochr...
30 CLA Štroner,M., Pospíšil,J. 2011 Systematic Geometrical Errors of Scan...
31 CLA Tywoniak,J., Svoboda,Z. 2012 Hodnocení stavebních konstrukcí a bud...
32 CLA Tywoniak,J., Svoboda,Z. 2011 Nové znění ČSN 730540-2 "Tepelná ochr...
33 CLA Vaníček,I., Krivošejev,P.I., Kornienk... 2011 Geotechnični problemy v budivnictvi o...
34 CLA Wirth,U., Shirali,N., Křístek,V. 2011 Hybridní systém smykových výztužných ...
35 CLA Ženka,M., Staněk,K. 2011 Pasivní administrativní budova v letn...
36 ECL Kuklík,P., Kuklíková,A. 2011 Vícepodlažní dřevostavby
37 ECL Pokorný,T., Havlová,M. 2011 Zkoušky detekovatelnosti vybraných lá...
38 ECL Svoboda,Z. 2011 Anizotropní tepelná vodivost zdiva z ...
39 ECL Tywoniak,J., Svoboda,Z., Sojková,K. 2011 Nové znění ČSN 73 0540-2
40 EST Fošumpaur,P., Satrapa,L., Horský,M., ... 2011 Posuzování účinnosti akcí protipovodň...
41 EST Jirásko,D. 2011 Stability of the rock slopes above ro...
42 EST Kabrhel,M. 2011 Using the heat from the waste water i...
43 EST Koska,B. 2011 Determination of St. George Basilica ...
44 EST Kovářová,K. 2011 The influence of Prague winter climat...
45 EST Křemen,T. 2011 Představení projektu laserového skeno...
46 EST Kučera,P. 2011 Mechanické vlastnosti stmelených směs...
47 EST Liška,V., Gazda,J. 2011 KŘIVKA VL - REALITA STÁTNÍCH ZÁSAHŮ P...
48 EST Sluková,K. 2011 KVANTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ V INV...
49 EST Štroner,M. 2011 Vývoj softwaru na plánování přesnosti...
50 EST Vaníček,I. 2011 Present Day Position of Geotechnical ...
51 EST Vodný,R., Mansfeldová,A. 2011 "Přírodní" revitalizace železničního ...
52 EST Záleský,J., Kos,J., Kozel,M., Záleský,M. 2011 From site instrumentation to reversed...
53 FVZ Foglar,M., Drahorád,M. 2011 Zkušební těleso pro vyšetřování chová...
54 FVZ Foglar,M., Sochorová,E. 2011 Zkušební těleso pro vyšetřování výbuc...
55 FVZ Koska,B., Pospíšil,J. 2011 Flexibilní optický skener FOS3D
56 KAP Císlerová,M., Jelínková,V., Sněhota,M... 2011 Impact of the preferential flow insta...
57 KAP Foglar,M., Drahorád,M., Sochorová,E.,... 2011 Výbuchová odolnost prvků ze železobetonu
58 KAP Foglar,M., Křístek,V. 2011 Centre-line optimization of buried ar...
59 KAP Foglar,M., Křístek,V. 2011 Structure-soil interaction during the...
60 KAP Formanová,Z. 2011 Recyklace prováděná za studena na mís...
61 KAP Fošumpaur,P., Satrapa,L. 2011 Risk Based Evaluation of Economical E...
62 KAP Garlík,B. 2011 Budova jako objekt s nízkou spotřebou...
63 KAP Gazda,J. 2011 Commodity derivatives
64 KAP Gazda,J. 2011 Economic theory and commodity exchanges
65 KAP Hála,M. 2011 Adaptable Model of Traffic Forecast
66 KAP Hánek,P., Janžurová,I., Braun,J., Hán... 2011 Geodetické sledování rekultivovaného ...
67 KAP Hanzlová,H., Šeps,K. 2011 Vláknobeton z recyklátů a syntetickýc...
68 KAP Holubec,P. 2011 The Rise of Global Metropolises
69 KAP Hrubý,V. 2011 Modelling of stability and deformatio...
70 KAP Hupfer,H., Kurth,H., Křístek,V., Říma... 2011 Economic and Ecological Needs In Sust...
71 KAP Chamra,S., Schröfel,J. 2011 Valdštejn Castle - stability of rock ...
72 KAP Janatka,M. 2011 Příčiny negativních forem suburbaniza...
73 KAP Jirásko,D., Vaníček,I. 2011 Permeable reactive barrier (PRB) and ...
74 KAP Jirásko,D., Vaníček,I., Hrubý,V. 2011 Approach to reduce the risk of rock s...
75 KAP Kabrhel,M., Adamovský,D. 2011 Evaluation and Simulation of Stratifi...
76 KAP Kabrhel,M., Roubíček,L. 2011 Year energy balance of the building f...
77 KAP Kolářová,E. 2011 Návrh povrchového těsnění uranových o...
78 KAP Kopecký,P. 2011 Two Simplified Thermal Models of the ...
79 KAP Kovářová,K. 2011 Pískovce pro sanaci historických obje...
80 KAP Kovářová,K., Bednarik,M., Holzer,R., ... 2011 Metodika výběru náhradního stavebního...
81 KAP Kramářová,Z. 2011 Největší sportovní brownfield v ČR
82 KAP Kramářová,Z. 2011 Sportovní brownfieldy v ČR: Masarykův...
83 KAP Kučera,P. 2011 Laboratorní zkoušky stmelených směsí ...
84 KAP Kuklík,P. 2011 Timber-conctete Composite Floors
85 KAP Kuráž,V. 2011 Nové využití brownfields a ochrana pů...
86 KAP Kuráž,V., Římal,J., Křístek,V. 2011 Analýza vlkostního stavu porézních st...
87 KAP Lidmila,M. 2011 Dlouhodobé chování vrstvy z popílkové...
88 KAP Lidmila,M. 2011 Nové perspektivy využití recyklovanýc...
89 KAP Liška,V. 2011 Commodity exchanges
90 KAP Liška,V., et al. 2011 Commodity exchanges in the Czech Repu...
91 KAP Lörinc Vokálová,E. 2011 Rozdělení veřejných prostorů v Evropě...
92 KAP Mansfeldová,A. 2011 Současné problémy prostředí vytvářené...
93 KAP Mansfeldová,A. 2011 Výsledky výzkumu WP1 "Výstavba na bro...
94 KAP Mondschein,P. 2011 Recyklace za horka v asfaltových směs...
95 KAP Mráz,V. 2011 Vlastnosti popílku při uplatnění do z...
96 KAP Pecival,T., Vaníček,I. 2011 Význam dominového efektu na bezpečnos...
97 KAP Pečman,J. 2011 Protipovodňová opatření v praxi
98 KAP Pohl,K., Máca,J. 2011 New Modified Pushover Method for the ...
99 KAP Raška,M., Pospíšil,J. 2011 Sledování a analýza svahových sesuvů
100 KAP Rovenská,K., Jiránek,M. 2011 International Intercomparison Measure...
101 KAP Římal,J., Křístek,V., Kuráž,V., Jelín... 2011 Temperature Gradients in a Composite ...
102 KAP Římal,J., Křístek,V., Kuráž,V., Jelín... 2011 Thermal Behavior of a Composite Box-g...
103 KAP Sochorová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2011 Možné zatížení mostních konstrukcí vz...
104 KAP Sochorová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2011 REMEX – metoda náhradního zatíž...
105 KAP Staněk,K. 2011 Summer Thermal Stability of Modern Wo...
106 KAP Svoboda,Z. 2011 The Use of CFD Modelling in the Proce...
107 KAP Tomíček,P. 2011 Potenciál využití drobných venkovskýc...
108 KAP Tomíček,P. 2011 Zdroje financování obnovy drobných ve...
109 KAP Tywoniak,J. 2011 Ways to Zero Energy Buildings in Czec...
110 KAP Vacek,J. 2011 The analysis of bedrock properties af...
111 KAP Valenta,J., Vaníček,I. 2011 Reuse of foundation
112 KAP Vaníček,I. 2011 Udržitelná výstavba
113 KAP Vaníček,I., Krivošejev,P.I., Kornienk... 2011 Evropejskaja Geotechnika I Inžener-s...
114 KAP Vaníček,I., Valenta,J. 2011 Geo-environmental site investigation ...
115 KAP Vodička,J., Šeps,K. 2011 Nová oblast ve stavebnictví pro využi...
116 KAP Vodný,R. 2011 Možnosti využití železničních brownfi...
117 KAP Vodný,R. 2011 Problems of Railway Brownfields
118 KAP Výborný,J. 2011 Optimalizace pojiva ve směsi vláknobe...
119 KAP Výborný,J. 2011 Optimalizace složení kompozitů s ohle...
120 KAP Výborný,J. 2011 Recyklace betonu
121 KAP Vytlačilová,V. 2011 Složení vláknobetonu s cihelným nebo ...
122 KAP Wald,F., Pelouchová,L., Chlouba,J., S... 2011 To Fire Design of Cellular Beams
123 KAP Záleský,J. 2011 Dvě zpětné analýzy stability založené...
124 KAP Zumr,D., Sněhota,M., Císlerová,M. 2011 Observation of water movement in soil...
125 KAP Ženka,M. 2011 Využitelné tepelné zisky v energetick...
126 KAP   2011 Reuse of foundation
127 KNF Kramářová,Z., Mansfeldová,A. 2011 Člověk, stavba a územní plánování V.
128 KNI Vaníček,I., et al. 2011 Sustainable Construction
129 KNI Wald,F., Macháček,J., Jandera,M., Dol... 2011 Design of Steel Structures with Worke...
130 KNI Wald,F., Procházka,J., Kuklík,P., Sok... 2011 Software ke stanovení požární odolnos...
131 KNS Jirásko,D., Fošumpaur,P. 2011 Přírodní katastrofy (optimalizace och...
132 KNS Kramářová,Z., Mansfeldová,A., Vorel,I. 2011 Člověk, stavba a územní plánování 5
133 KNS Kuráž,V., Mansfeldová,A. 2011 Výstavba na brownfields
134 KNS Liška,V. 2011 Udržitelná výstavba
135 KNS Liška,V., et al. 2011 The Stock exchange
136 KNS Vodička,J., Výborný,J. 2011 Využití odpadních hmot a recyklátů ve...
137 KNS   2011 Udržitelná výstavba 2011 - Udržitelná...
138 MAP Janžurová,I., Braun,J. 2011 Jihovýchodní část seuvného území Rabe...
139 MAP Janžurová,I., Braun,J. 2011 Jižní část seuvného území Rabenov ze ...
140 MAP Janžurová,I., Braun,J. 2011 Pata svahu seuvného území Rabenov ze ...
141 MAP Janžurová,I., Braun,J. 2011 Severní část seuvného území Rabenov z...
142 MAP Slabý,P. 2011 Rizikové mapy okresu za období 2008-2010
143 PHD Hrnčíř,M. 2011 Study of Runoff Generating Processes ...
144 PHD Strejček,M., Wald,F. 2011 Komponenta stěna sloupu ve smyku za z...
145 PPN Bartoš,L., Martolos,J., Rozsypal,V., ... 2011 Posuzování kapacity okružních křižova...
146 PPN Garlík,B. 2011 ČSN P CEN/TS 14383-3 Prevence krimina...
147 PPN Martolos,J., Richtr,A., Bartoš,L., Há... 2011 Posuzování kapacity světelně řízených...
148 PPN Tywoniak,J., Svoboda,Z. 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. ...
149 PRE Kuklík,P. 2011 Materiály pro dřevostavbu
150 PRE Kuklík,P., Kuklíková,A. 2011 Materiály na bázi dřeva pro dřevěné k...
151 PRE Kuklík,P., Kuklíková,A. 2011 Navrhování prvků a spojů dřevěných ko...
152 PRE Vaníček,I. 2011 Large Earth and Rock-fill Dams - Risk...
153 STA Foglar,M., Drahorád,M., Sochorová,E.,... 2011 Výbuchová odolnost prvků ze železobet...
154 STA Foglar,M., Kovář,M. 2011 Numerical modelling of blast resistan...
155 STA Foglar,M., Kovář,M. 2011 Numerical modelling of blast resistan...
156 STA Foglar,M., Kovář,M., Sochorová,E., Ko... 2011 Vliv tlakové pevnosti betonu a obsahu...
157 STA Foglar,M., Křístek,V. 2011 Analytical approach to centre-line op...
158 STA Foglar,M., Petřík,V. 2011 Lávka pro pěší z parkovacího domu Ryc...
159 STA Foglar,M., Sochorová,E., Křístek,V. 2011 Field tests of blast performance of r...
160 STA Foglar,M., Žák,J. 2011 Vliv konstrukčního řešení mostu na ší...
161 STA Fošumpaur,P., Králík,M., Kučerová,J.,... 2011 Hydraulický výzkum v rámci splavnění ...
162 STA Jílková,K. 2011 Use of Energy of the Earth for Heatin...
163 STA Kovář,M., Foglar,M. 2011 State-of-the-art in the field of blas...
164 STA Kovářová,K., Ševčík,R., Chmelíková,M.... 2011 Comparison and Use of Hg Porosimetry ...
165 STA Kučera,P. 2011 Laboratorní zkoušky stmelených směsí ...
166 STA Kuklík,P., Kuklíková,A. 2011 Vícepodlažní dřevostavby
167 STA Mondschein,P., Valentin,J., Friedrich,J. 2011 Kvalita asfaltových směsí - vliv zákl...
168 STA Pohl,KP, Máca,J. 2011 A New Method of Seismic Analysis for ...
169 STA Pokorný,T. 2011 Blasting - Demolition Works Using Spe...
170 STA Pokorný,T. 2011 Bývalé vojenské výcvikové prostory - ...
171 STA Pokorný,T. 2011 Pyrotechnická zátěž území bývalého VV...
172 STA Procházka,M., Krov,L. 2012 Difuzně otevřený konstrukční systém z...
173 STA Rovenska,K., Jiránek,M. 2011 International Intercomparison Measure...
174 STA Sochorová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2011 Možné zatížení mostních konstrukcí vz...
175 STA Sochorová,E., Foglar,M., Křístek,V. 2011 REMEX - metoda náhradního zatížení vz...
176 STA Sochorová,E., Foglar,M., Křístek,V., ... 2011 Loading to structures by remote explo...
177 STA Svoboda,Z. 2011 Anizotropní tepelná vodivost zdiva z ...
178 STA Svoboda,Z. 2011 Revize ČSN 730540-2 Tepelná ochrana b...
179 STA Titzenthalerová,OT 2011 Zástavba a krajina
180 STA Vaníček,I. 2011 Geotechnical Experiences with Most Clay.
181 STA Vaníček,I. 2011 Geotechnická rizika liniových staveb ...
182 STA Vaníček,I. 2011 Large Earth and Rock-fill Dams - Risk...
183 STA Vaníček,I. 2011 Risk in geotechnical engineering and ...
184 STA Vodný,R. 2011 Aplikace trvalé udržitelnosti v městs...
185 STA Výborný,J., Vodička,J. 2011 Vláknocihlobeton s využitím cihelné d...
186 STA Výborný,J., Vodička,J. 2011 Vliv polymerových vláken a příměsi na...
187 STA Wald,F., Žižka,J., Horová,K. 2011 Přípoje ocelových konstrukcí na betonové
188 STA Zumr,D., Sněhota,M., Císlerová,M. 2012 Numerical Simulation of Tension Infil...
189 STA Zumr,D., Sněhota,M., Jelínková,V., Cí... 2011 Modelování pohybu čela zvlhčení během...
190 STA Zuská,L. 2011 Hodnocení vnitřního prostředí v budov...
191 UZV Foglar,M. 2011 Hrncový odvodňovač pro ocelové lávky ...
192 UZV Foglar,M. 2012 Integrovaný ekologický most pro výsta...
193 UZV Jirásko,D., Vaníček,I., Vaníček,M., C... 2012 Záchytná ochranná bariéra pro omezení...
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT