Základní informace


Výzkumný záměr navazuje na:
  • VZ MŠMT Aspekty životního prostředí ve stavebnictví (1999-2004) s vynikajícím hodnocením
  • na definované principy udržitelného rozvoje – Rio de Janeiro (1992)


Výzkumný záměr řeší:
  • problematiku, která je v souladu se základním dokumentem OSN (Agenda 21) – sektor stavebnictví Agenda 21 on Sustainable Construction
  • problematiku, která je v souladu s „Strategic Research Agenda for European Construction Sector“ – ECTP 07/07, resp. HLG ECTP – Vision for 2030 „Chalenging and Changing Europe`s Build Environment“


Základní motto:
  • Technické řešení je podmínka nutná ale nepostačující, musí také splňovat podmínky environmentální, ekonomické a s výrazným architektonickým a sociologickým prvkem.
  • Zajištění ekonomicky konkurenceschopné výstavby s vyšší užitnou hodnotou při nižší energetické náročnosti, s nižšími nároky na surovinové vstupy a nové pozemky (greenfields) při současném snížení rizika ohrožení lidského zdraví a životů při přírodních katastrofách, haváriích, nehodách.


=> z toho přirozeně vyplývají i náročnější technická řešení

Výzkumný záměr je rozdělen na 4 pracovní okruhy
  • WP 1 – Výstavba na brownfields
  • WP 2 – Udržitelná výstavba budov
  • WP 3 – Využití odpadních hmot, recyklátů ve stavebnictví
  • WP 4 – Přírodní katastrofy (živly nehody) – optimalizace ochrany, interakce se stavebními konstrukcemi


=> potřeba multidisciplinárního týmu
Copyright (c) 2005-2008 ČVUT